На Тikka T3

Aviator05102014 09-05-2015 19:37

Магазин на 308 кал. - 3500р.
Колпачок на затвор - 2000р.