Магазин на ТОЗ

HUNTER69 18-12-2010 15:02

Продам магазин на 4 патрона ТОЗ-20-01(106). Цена 400р.