Охота на косулю с подхода.

slavohota@gmail.com 21-12-2017 14:17

https://www.youtube.com/watch?v=YGV53XUTWK8&t=6s