открытое письмо парламенту

cizik 02-12-2011 14:19

открываем новую тему ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПАРЛАМЕНТУ, и собираем все предложения, грамотно формулируем и затем отправляем. Можно вносить не только свои, но и чужие (с указанием автора или источника), главное что бы аргументированно и по делу.
Особая просьба к Виктору (VICO63), как к наиболее подготовленному в этом деле предложить за основу свои предложения.

m0zg 02-12-2011 14:26

присрединяюсь. виктор, помогите нам пожалуйста

CIC 02-12-2011 14:30

http://www.ghilotina.md/forum/viewtopic.php?f=3&t=14
выберите оттуда куски что надо с аргументацией а я потом добавлю как закончу с проектом полностью

CIC 02-12-2011 14:36

в качестве эпиграфа :
"Законы запрешаюшие ношение оружия обезоруживают только тех кто не склонны к совершению преступлений. Такие законы плохи для жертв и хороши для преступников, ибо такие законы подстрекают совершение преступлений, а не их предотврашение, потому как безоружный человек может быть атакован с большей уверенностью, чем вооруженный."

Томас Джефферсон

Я просто балдею с этого высказывания.

cizik 02-12-2011 14:43

quote:
Originally posted by CIC:

"Законы запрешаюшие ношение оружия обезоруживают только тех кто не склонны к совершению преступлений. Такие законы плохи для жертв и хороши для преступников, ибо такие законы подстрекают совершение преступлений, а не их предотврашение, потому как безоружный человек может быть атакован с большей уверенностью, чем вооруженный."

Томас Джефферсон
полностью поддерживаю. Эпиграф уже имеем :-)

Булкин 02-12-2011 16:14

«Запрещается установка на оружии приспособлений для бесшумной стрельбы и прицелов ночного видения» (Там же, п.8 Примечания к Перечню).

Согласен с тем,что нет необходимости в подобном навесном оборудовании на гражданском оружии самообороны.Мы защищаем свою жизнь,применяя оружие,при непосредственном соприкосновении с нападающим и здесь не нужна мощная оптика.
Но как быть со спортивным оружием ? Ведь высокоточную стрельбу (в том числе и ночью) и снайпинг ещё никто не отменял. А коллекционное ? В своё время глушители разрабатывались даже на Наганы и трёхлинейки.

предлагаю: "... кроме спортивного и коллекционного."

vico63 02-12-2011 17:53

quote:
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПАРЛАМЕНТУ

Если письмо подпишет 10-20 владельцев это тоже будет смешно - нужно массовость - тогда может еще возьмут во внимание.
Вот вариант письма ниже - у кого какие добавления и замечания - вперед !
Отпечатать проект письма и показывать владельцам, но подписи собирать на отдельном чистом листе (до окончательного варианта) и каждый начинает собирать подписи - Образец листа можно скачать здесь -

http://armurierul.org/Donowlad/Anexa.pdf

Srisoare deschisă
Parlamentului Republicii Moldova


Stimați deputați !

În ultima perioadă de timp, nejustificat, s-a isterizat atmosfera necesității înăspririi legislației regimului armelor și a munițiilor.
MAI, bazîndu-se pe cazurile de omor din ultima perioadă, pledează pentru întroducerea unui șir de restricții, care la vederea lor va diminia considerabil accidentele și infracțiunile cu arme și muniții.
Pe parcursul anului 2010 pe teritoriul republicii au fost înregistrate 2.921 accidente rutiere, în rezultatul cărora au decedat 452 persoane, iar altele 3.735 au fost traumatizate. În același timp de la aplicarea armelor au decedat 6 persoane. Pe perioada a 10 ani de război în Afganistan au căzut pe câmpul de luptă 397 de moldoveni, iar alţi patru au fost daţi dispăruţi. Pe perioada a 11 luni ai anului 2011, în urma aplicării armelor de foc au decedat 10 persoane, dintre care, mai mult de 50% de omoruri au fost săvîrșite, urmare a folosirii armelor deținute ilegal sau reglări de conturi, deci o problemă din domeniul supravegherii regimului armelor efectuat de MAI și nu are nimic cu deținătorii legali. Dacă comparăm cantitatea celor decedați în urma accidentelor rutiere cu cei decedați în războiul din Afganistan și ca urmare a aplicării armelor în 2010 constatăm, că pe timp de pace de automobile sînt omorîți de 11 ori mai mulți cetățeni, decît într-un război și de 75 ori mai mulți, de cît urmare a aplicării armelor de foc.
Deasemenea, concepția monopolizării importului și comercializării armelor și munițiilor, care chipurile, prin MAI va crea un sistem "ideal" al regimului armelor - este una eronată. Toate țările lumii, cu exepția Moldovei, Coreei de Nord și poate încă cîteva țări, au regim liber de comercializare, pentru agenți economici particulari, a armelor și munițiilor permise persoanelor civile. Istoria dovedește faptul eficacității antreprenoriale ale persoanelor juridice particulare față de cele ale statului. Cum poate supraveghea MAI regimul armelor, dacă el prin magazilele sale se preocupă de acest business ? Este vădit un conflict de interese. Dacă și nu se acceptă demonopolizarea, minim ce este necesar la acestă etapă, ca aceste magazine specializate să fie transmise la balanța altui minister, cum ar fi Ministerul Economiei pentru a întroduce cît de cît o transparență în activitatea acestor magazine, plus o supraveghere adevărată din partea MAI.
Statul în perioada actuală de criză nu poate asigura o siguranță cetățenilor, rata de șomaj rîdicată, salarii neadecvate, prețuri astronomice pentru a supraviețui și ca urmare - creșterea criminalității. Cetățeanul este nevoit desinestătător, în cadrul legal, de ași asigura o securitate minimală personală și a familiei sale.
Proiectul legii are 65 de pagini !!! Corespunzator hotărîrea guvernului va avea și mai multe pagini, deoarece va fi necesar de a descrie toate procedurile cerințelor din lege. Dacă MAI a negligat majoritatea cerințelor actuale dintr-o lege de 8 pagini și o HG de 12 pagini (incasări ilegale de taxe, atrageri la răspundere administrativă pe încălcări care nu există în legislație, etc.), atunci la ce rezultate ne vom aștepta, dacă cantitatea de foi a legislației noi e de 5 ori mai mare. Și de ce din start, se prezumă, că MAI nu este coruptă și va respecta cu bună credință legislația nouă, dacă sondajele interne și externe ne spun despre o corupție care practic este mai puternică decît orice lege cît de bună nu ar fi.
Proiectul legii elaborate de MAI, este conceput greșit din start. Acest proiect trebuie sa descrie regimul armelor și munițiilor cum este definit prin Convenţia europenă cu privire la controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari (ratificată prin Legea RM nr. Nr. 1578 din 20.12.2002, Monitorul Oficial Nr. 190 din 31.12.2002) și Directiva UE din 18 iunie 1991 privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme (91/477/CEE) prin care sunt determinate categoriile de arme și regimul lor.
Documentele europene menționate conțin numai categorii de arme scurte și lungi. La rîndul lor ele pot fi cu țeava ghintuită, lisă sau combinație a lor. Care la rîndul lor pot fi automate, semiautomate, foc cu foc, cu aer comprimat, etc. Aceste categorii se revăd și în proiect, dar asupra lor s-a suprapus arme bazate pe criteria de destinație (vînătoare, sport, etc.) încurcînd de fapt, idea Convenției și a Directuivei UE, deoarece cu ce se vînează este in altă lege organică - Legea regimului animal, care menționează restricțiile vînatului (numai cu țeava lisă, etc.), privind paza și apărarea - în Legea privind acțivitatea de pază și detectiv, corespunzător trebuie să fie și în domeniul sportului și alte domenii. Totodată nici pe o armă nu există așa marcare ca armă de vînătoare, sport, tir, pază, apărare, etc., fiind de fapt o armă scurtă sau lungă și avînd caracteristici menționate în Convenție și Directivă. Ca exemplu: IJ-27, cal. 12/70 poate fi folosită la vînătoare, pentru apărare, sport, colecție, deci în dependență de scopul cu care a fost procurată sau cu alte cuvinte - un domeniu care cade sub incidența unei legi organice din domeniul regimului animal, sportului, etc. Cineva poate sugera, că în pașaportul, ca exemplu pistolului Baikal-442 este scris că este de antrenare și sport. Răspunsul este - o șmecherie a întreprinderi pentru a exporta arme în domeniul circuitului civil conform Convenției și Directivei UE și întru a nu nimeri în domeniul circuitului armelor militare conform documentului AMNU al OSCE. Nu veți găsi nici un sportiv din lume care ar participă la competiții cu așa pistol. Totodată, pe acest pistol nu există nici o marcare în acest sens. Deci, luînd în mînă o armă nu poți determina destinațiea ei conform variantei propuse de MAI, pînă nu cunoști cine a procurat-o și pentru ce, deaceia nu are nici un sens așa devizare.
S-a întrodus restricția de interzicere în circuit a armelor care au aparența unor arme militare automate. Arme care au aparența unor arme militare automate sînt deja în circuitul civil - o gamă largă de arme Saiga, AKM AF, arme replici ale M16, MP5, etc., care numai nu trag cu rafale, pot avea și alt calibru, deaceia această interdicție din start nu va fi îndeplinită din motivul ne retroactivității legii și nici nu are sens. Totodată, MAI a permis pînă în prezent întroducerea lor în țară. Deasemenea nici Convenția Europeană ratificată de Moldova și nici Directiva 91/477/CEE privind controlul achiziționării și deținerii de arme nu prevede așa restricții, deoarece nu sînt logice și nu influențează cum-va securitatea utilizatorului sau celor din jur. Directiva 91/477/CEE interzice arme de foc camuflate sub forma unui alt obiect, fiind o cerință argumentată și care se regăsește în Anexa 1 la proiect.
S-a întrodus restricția posesiei armei lungi cu țeava lisă numai de vînători, sportivi, antrenori și colecționari, practic impunînd pe cei care le dețin de a se înregistra urgent în asociații corespunzătoare pentru a nu fi deposedați de arme. Totodată Moldova nu dispune de atîtea animale sălbatice ca toți deținătorii de arme cu țeava lisă să fie vînători. Ce să facă deținătorii din sate, care nu au surse financiare de a procura arme scurte, care sînt mai scumpe și nu poți desinestătător confecționa cartușe pentru ele. Totodată proprietatea private rurală are alte dimensiuni decît apartamentul din oraș. Deasemenea comform Legii regimului animal un vînător trebuie sa dispuna de 200 ha de teren pentru vînat. Moldova dispune numai de 3 mln. de ha. de așa terene : 200 ha = 15000 vînător, ce și corespunde evidenței de azi. Dacă se va insista de a fi înregistrați toți proprietarii de arme și ca vînători, atunci trebuie să anunțăm război vecinilor pentru a cotropi terenuri de vînat de la ei.
Există o discriminare în tratarea persoanelor fizice față de cele juridice în una și aceiași problemă. Pentru examinarea cererii de procurare depusă de persoană fizică se presupune un termen de examinare de 60 zile, iar pentru personae juridice 15 zile, fiind justificat prin faptul că pentru persoana fizică este necesar un control suplimentar complex, deși legea prevede expres ce documente trebuie să prezinte solicitantul și este interzis solicitarea documentelor suplimentare. Deasemenea, se vede o încercarea de a pune responsabilitatea pe o comisie pentru ca apoi să nu răspundă nimeni și a biurocratiza procedura. Rezolvarea e simplă. E necasar de a restructura și redistribui obligațiunile inspectorilor autorizări pentru ca ei să se preocupe numai de regimul armelor și nu va fi necesitate de timp suplimentar și instituiri de comisii. Colaboratorii menționați de asigurat cu utilaje corespunzătoare, de instruit în domeniul armelor și asigurarea unui salariu decent. Sistemul informațional existent permite de a dispune de informația necesară despre solicitant timp de cîteva minute.
Altă restrictie este legată de cantitatea de muniții deținute pentru o armă. Așa, MAI propune de limitat cantitatea de muniții pentru arme scurte la 250 unități și 500 unități pentru arme lungi cu țeava lisă. Reeșind din legislația protecției consumatorului, orice posesor de armă adresîndu-se în magazinul de arme de unde a procurat arma și nu va găsi cantitatea necesară de cartușe pentu ea, poate acționa în judecată pentru neasigurarea cu elemente consumabile pe perioada duratei de viață a armei. Avînd în vedere piața mică de desfacere și cantitățile comparativ mici de realizări, magazinele specializate de arme nu sînt în stare financiară de a ține rezerve enorme de muniții, totodată există perioade în timpul anului, cînd sînt dificile unele calibre și practic imposibil de procurat unele calibre rare. Pentru o armă și 500 cartușe sînt puține. Un antranament IPSC ajunge la 200 cartușe. Este important de a menționa faptul amplasării lor în safeu și a avea un mic rezerv. Avînd în vedere că cartușele sînt scumpe nici nu cred că este cazul ca cineva va ține la domiciliu lăzi de cartușe. Dacă a și fost un precedent în anii din urmă cînd cartușele erau mai ieftine, nu însemnă de a limita pe toți care nu încalcă legislația. Totodată nu este motivată o normă dublă de 500 cartușe pentru arme lise (două lăzi, avînd dimensiuni aproximativ de 50x25x35 cm), cînd termenul de valabilitate a lor este mai mic de 2 ori decît cele ghintuite. Prin lege se stimulează păstrarea unei cantități duble de muniții cu termene mai mici de păstrare, rîdicînd probabilitataea de accidente. Pentru informare 250 de cartușe cal. 9 x 19 mm (p/u arme ghintuite) au dimensiunea unei cutii de 25 de cartuse cal. 12 x 70 (p/u arme cu țeava lisă , deci de 10 ori mai mic ca volum. Întrebarea este: care a fost scopul acestei limite, dacă s-a permis mai multe cartușe care necesită cel mai mare volum de păstrare și cu cele mai mic termen de valabilitate ? Incompetență, sau cel care a elaborat proiectul dispune numai de armă cu țeava lisă ?
Următoarea restrictive este limitarea la 18 cartușe în timpul portului armei. Acestă restricție va aduce la încălcări și accidente mai grave. Pentru cel care poartă arma este important să nu dispună de cartușe în vrac (vărsate, în afara încărcătorului), pentru a nu le pierde sa-u nimeri neautorizat la alții, inclusiv minori. Din motivul că încărcătoarele au capacități diferite este oportun de stabilit restricția numărului de încărcătoare și nu cartușe. Fiecare armă se completeaza de la uzina producătoare cu două încărcătoare. În varianta proiectului cel cu un revolver cu tambur de 5 cartușe va putea liber deține în buzunare încă 13 cartușe, iar cel cu un pistol Glok 17 în al doilea încărcător va avea dreptul de a ține numai un cartuș. Este o aberație și o restricție care va aduce numai la corupție.
Prin proiect se impun diferite interdicții pe diferite tipuri de arme, întru a impune forțat, ca deținătorul armei să devină membru al unei asociații obștești, în caz contrar, i se va ridica forțat arma deținută legal ani de zile, conform legii actuale, folosind forța retroactivă. Prin Legea privind asociațiile obștești se stabilește expres calitatea binevolă de membru și nu varianta metodei URSS ca toți să fie "pioneri", "comsomoliști", etc.
Restricția, că arma trebuie să fie asigurată şi să nu fie armată și să stea în permanenţă introdusă în toc este și mai haioasă. În lume există două variante de port al armelor: deschisă (открытого ношения) și ascunsă (скрытого ношения). Dat fiind faptul, că nu sîntem o țară cu tradiții de port deshis al armelor și pentru a minimiza cazurile de atac al proprietarilor de arme cu scopul de a le sustrarge, s-a propus varianta portului ascuns al armelor. Varianta proiectului precum, că arma trebuie să fie asigurată și să nu fie armată este învechită pentru majoritatea generațiilor noi de arme sau sună de tot rău dacă ne referim la revolvere, care nici nu au siguranțe. O bună parte de pistoale nu au siguranțe (CZ 45, CZ 92, Browning m. 1906, etc. deoarece sistemul de percuție e practic asemănător cu cel al revolverului și siguranța nu are sens) sau au automate (toată gama de modele Glock, Styer, CZ 100, etc.). Nici noțiunea de "armată" nu este cuvenită pentru toată gama ge pistoale Glock, deoarece arcul percutorului este semiarmat, totodată nu are cocoș, dar are 3 siguranțe automate de securitate în manipulare. Ca urmare așa cerințe sînt din domeniul arhaic.
Privind cerința ca arma trebuie să stea în permanență introdusă în toc, deasemenea nu este fondată. În prezent există o sumedenie de diferite dispozitive, care au menirea tocului clasic, dar sînt confecționate din diferite materiale și configurații, inclusiv genți speciale și ajungînd la o clipsă simplă care are destinația de a ține pistolul la brîu. Avînd în vedere principiul portului ascuns, tocul clasic va pune într-un pericol sporit deținătorul pe timp de vară, cînd orice toc, în deosebi din plastic, va demasca proprietarul armei. Deasemenea o problemă în acst sens este portul în toc pentru partea femenină. Moldova are deja o experiență în timp fără o restricție de acest gen și nu s-a întîmplat nimic. Toată responsabilitatea o duce deținătorul și nu este necesar de al impune să poarte numai în toc. Patronatul a propus următoarea variant: arma să nu fie purtată deschis, demonstrînd faptul existenței asupra sa și să asigure în permanență supravegherea și integritatea ei;
Deasemenea este nefondată achitarea unor servicii care rees obligatoriu ca urmare a prestării unui serviciu care este prevăzut de lege, se efectuează de un organ de stat care are aceste atribuții, și este deja achitat din bugetul de stat. Este suficient achitarea taxei de procurare sau cu alte cuvinte - licență pentru procurarea armei. În rest sunt obligațiuni directe ale MAI iar eliberarea permisului de procurare, deținere după procurare este o consecință a permiterii procurării. Privind achitarea unei taxe pentru înregistrarea unei arme care face obiectul declarației va crea efecte negative și dezvoltarea pieții negre, deoarece responsabilitatea este mică și este o armă neletală. Legea trebuie să stimuleze înregistrarea legală, dar nu dezvoltarea tenebră. Reeșind din logica MAI - se poate întroduce si plata pentru întroducerea armelor în registru de stat, pentru semnătura șefului, etc. Se crează o impresie că MAI biurocratizează acest proces pentru a lărgi statele de persoanal și a dispune de pîrghii de dezvoltare a corupției. Achitînd costul unei licențe de procurare și obținînd-ul, este logic, că după procurarea armei, nu există altă cale decît înregistararea la MAI. Odată cu comunicarea acestui fapt în MAI, concomitent, se efectuează înregistrarea armei și a posesorului în Registru, și imediat se eliberează un permis de armă cu termen nelimitat (deoarece este proprietate privată, fiind vizat odată la 5 ani). Evaluarea regimului armelor mici și ușoare efectuate de SafeWorld, Marea Britanie în 2004-2005 a evaluat că circuitul armelor neînregistrate este practic identică cu cea legală, deaceia orice biurocratizare și achitare nefondată va stimula numai piața neagră.
Proiectul în cauză a fost deja de 4 ori reîntors din Parlament în Guvern în ultimii 5 ani și sperăm că va fi reîntors și de această data. Necesitatea legii este vitală, dar încăpăținarea MAI de a nu organiza mese rotunde cu dezbateri publice cu cei interesați din ONG și antreprenori, împingerea de fiecare dată a variantei convinabile numai MAI, va aduce numai la corupție și "șpăgi" pentru soluționarea problemelor din domeniu, cu creșterea infracționalității și a crimelor în domeniul armelor.

Reeșind din cele menționate, -

Solicităm:

Respingerea acestui proiect cu trimiterea lui în Guvern pentru redactarea lui în corespundere cu Conveția UE ratificată și Directiva UE nr. 91/477/CEE. Pentru a asigura transparența decizională adevărată, MAI, trebuie să asigure mese rotunde, dezbateri și consultări cu societatea civilă și ONG din domeniu.

vico63 02-12-2011 18:07

quote:
"Законы запрешаюшие ношение оружия обезоруживают только тех кто не склонны к совершению преступлений. Такие законы плохи для жертв и хороши для преступников, ибо такие законы подстрекают совершение преступлений, а не их предотврашение, потому как безоружный человек может быть атакован с большей уверенностью, чем вооруженный."
Томас Джефферсон

хорошее - но не для нашего варианта. Новый проект не запрещает ношение а только вносит некоторые тупые ограничения которые в принципе не влияют на ношение одного ствола постоянно для самообороны. Далее, если это открытое письмо - его нужно опубликовать в масс-медия по окончании и с подписями. Так что первое -собираем подписи и дорабатываем письмо !

vico63 02-12-2011 19:18

quote:
предлагаю: "... кроме спортивного и коллекционного."

1. Давайте зря не мечтать - добавления глушителей и т.д. даст им повод вообще не расматривать наши предложения и у них будет козырь что мы собираемся килеров вооружать и ничего не добьемся.
2. Главная задачя аргументировать технические и абсурдные требования, устранение которых приведёт к сильному изменению проекта - и как следствие возврат проекта на доработку в Правительство. Главный из таких недостатков что этот проект закона не следует идеи и требованиям Конвенции к которой мы присоеденились, потому что поверх тех требований Конвенции, МВД внесло сумятицу с охотничьми, спортивными и.т.д. оружием по признаку назначения и выделила их в отдельный оборот, хотя это длиноствол нарезной и/или гладкоствольный. Инспектор должен проверить дома оружие которое является КС или ДС а не владельца в зависимости от того кто он - охотник, спортсмен и.т.д.
3. Предложения подавать по тексту письма - выделил и свой вариант - если одобряется - я сразу заменю в исходном письме - и.т.д. Поменьше философии - а только конкретные готовые предложения. У меня декабрь - самый урожайный на работу месяц в году - поэтому нет лишнего времени.

CIC 02-12-2011 19:27

quote:
хорошее - но не для нашего варианта.

Концептуально пройдет))))

quote:
Согласен с тем,что нет необходимости в подобном навесном оборудовании на гражданском оружии самообороны.Мы защищаем свою жизнь,применяя оружие,при непосредственном соприкосновении с нападающим и здесь не нужна мощная оптика.
Но как быть со спортивным оружием ? Ведь высокоточную стрельбу (в том числе и ночью) и снайпинг ещё никто не отменял. А коллекционное ? В своё время глушители разрабатывались даже на Наганы и трёхлинейки.


Есть директива совета ЕС о защите от чрезмерного шумового загрязнения. В частности указывается что воздействие длительное на человека звука свыше 40 Дб приводит к нервным расстройствам нарушения сна и тд. Данные ВОЗ.
Да и почему это я не могу накрутить глушитель и стрелять ? Что то в Финляндии и подавляющем большинстве штатов США резко не возросло количество убийств с применением глушителей. Есть над чем подумать ))))

Количество оружия надо обработать Если они настаивают на 8 единицах С этим надо спорить Почему именно 8 а не 10 или 20 и в конце концов гражданин должен сам ОПРЕДЕЛЯТЬ КАКОЙ ВИД ОРУЖИЯ БУДЕТ ПРИОБРЕТАТЬ, а не за него.Получается что можно для обычных граждан только два ствола. Не следует запрещать гладкоствол и нарезной и лимитировать его приобретение. Есть любители гладкоствола а есть его противники. Ущемляются права таким образом. И в последующем приведет это все еще к большему ограничению.

Ношение более одного это тоже смешно Чем мешает ношение двух или трех стволов с собой?

Старинное оружие определение тупое и обосновать его они не смогли. Концептуально новым оружием следует считать оружие автоматическое полу и полностью. Сделанное по новым технологиям с применением новейших разработок в этой сфере. Следовательно относить сюда магазинные винтовки начала 20 века глупо. Опять же почему ограничивается количество боеприпасов хранимых к коллекционному оружию? Да и коллекционировать можно только старинное оружие ))) странно да ?

Ограничение на количество боеприпасов к оружию так же глупо и преступно.Что будет если при наличии спроса появиться возможность приобрести нелегально боеприпасы в туже цену? далеко не отъезжая? Для нашей местности это бичь. К винтовкам и автоматам у нас патронов попой жуй. Будет процветать нелегальная торговля.

Монополия государства на торговлю и типо это приведет к контролю это бред людей с больным воображением. Снятие госмонополии приведет к появлению конкуренции Конкуренция приведет к снижению цен на оружие и боеприпасы, что в свою очередь приведет к большему распространению оружия, большим возможностям для тренировок, увеличению количества людей умеющих обращаться с оружием Что позволит оружейную культуры вывести на новых уровень ЧТо в свою очередь позволит снизить число правонарушений с оружием и улучшить криминогенную обстановку в стране.
Бред МИШИНА про продажу бандитами оружия бандитам оставим для психиатров Я о нем как юристе был лучшего мнения.
То что сейчас представляют собой оружейные магазины Молдовы ассоциируется с какой то лавкой в США посреди пустыни которая там стоит со времен покорения Дикого Запада и больше запас оружия там не пополнялся.

Ну и тд.

m0zg 02-12-2011 20:35

quote:
Originally posted by vico63:

. Давайте зря не мечтать - добавления глушителей и т.д. дастне надо демонизировать ни глушмители, ни ПНВ.
в украине например глушители разрешены. в финляндии ЗАПРЕЩЕНО стрелять из длинноствольного нарезного на открытых трельбищах БЕЗ ГЛУШИТЕЛЯ. волны киллинга в этих странах не наблюдается. ПНВ я бы с удовольствием запретил. но дело в том, что те, кто ими пользуется находятся в несколько ином правовом поле, и при общем комплексе правонарушений(браконаж, ношение и хранение незарегистрированного оружия, использование модифицированных боеприпасов) установка ни их винтовках ПНВ как то теряется.
короче, я за от, чтобы этот пункт в письме оставить. по крайней мере будет разменной монетой если дойдет до торгов за круглым столом.

но вот крайне интересный момент, который практически мало кто упоминает: как вы относитесь к декларативной продаже резинострела?

CIC 02-12-2011 21:57

quote:
как вы относитесь к декларативной продаже резинострела?

Положительно живые мишени однако )))))
а вообще то не надо разделять смертоносное не смертоносное и прочий флуд.Есть оружие и оно приобретается по разрешению остальное- газовые балончики пневматика электрошокеры вазилин оружием не являются.

Stepan_Gavrilovich 02-12-2011 22:40

quote:
Originally posted by CIC:

а вообще то не надо разделять смертоносное не смертоносное и прочий флуд.Есть оружие и оно приобретается по разрешению остальное- газовые балончики пневматика электрошокеры вазилин оружием не являются.


+1 ет точно а то получим такои же кавардак как в росии

Mauser.777 02-12-2011 23:16

quote:
Originally posted by m0zg:

но вот крайне интересный момент, который практически мало кто упоминает: как вы относитесь к декларативной продаже резинострела?


Мы с одним депутатом обсуждали вчера допоздна вчерашнее заседание и проект. Вообще-то в проекте пункты a)-l) и m) категории B относится к "смертоносному". Пункт m) - как раз резинострел:
Короткоствольное оружие (пистолет или револьвер) с резиновыми пулями, а также боеприпасы к нему.
Т.е. разрешение на него нужно будет получать как на нарезное. Но в ограничение по количеству оно не попадает, потому что ствол гладкий. Выходит, согласно проекту можно иметь 2 пистолета/револьвера и 100 резинострелов.

А в упрощенном порядке можно приобрести газовые, которые стреляют резиной (говорят, такие бывают) - п. b) категории C: Короткоствольное оружие (пистолет или револьвер), изготовленное специально для выброса вредных, слезоточивых или нейтрализующих газов и резиновых пуль.

Mauser.777 02-12-2011 23:25

quote:
Originally posted by m0zg:

не надо демонизировать ни глушмители, ни ПНВ.

Кстати, в официальной русской версии проекта запрещены не прицелы ночного видения, а "приборы" ночного видения. Вот 5 статья на русском:
Статья 5. Запреты и ограничения в режиме
оружия и боеприпасов
(1) Физическим или юридическим лицам, за исключением
компетентных органов в области национальной обороны, государственной
безопасности и общественного порядка, запрещено приобретение,
владение, ношение, использование, импорт, экспорт и продажа следующего
оружия и боеприпасов, а также систем и устройств для них:
a) оружие, переделанное без разрешения;
b) оружие и боеприпасы, относящиеся к категории А, согласно
приложению N 1 к настоящему закону;
c) оружие, которое выглядит как военное автоматическое оружие;
d) осветительные приборы и лазерные приборы наведения;
e) приборы ночного видения;

А в тексте статьи 12 на русском (там, где про 8 стволов) вообще ни слова про спортсменов:
d) не более восьми единиц огнестрельного спортивного оружия при
подтверждении необходимости оружия для тренировок и/или для участия в
спортивных соревнованиях; - предлагаю так и оставить Дразнюсь

CIC 03-12-2011 01:18

quote:
А в упрощенном порядке можно приобрести газовые, которые стреляют резиной (говорят, такие бывают) - п. b) категории C: Короткоствольное оружие (пистолет или револьвер), изготовленное специально для выброса вредных, слезоточивых или нейтрализующих газов и резиновых пуль.

согласно тому как это позиционируется законом в РФ это вся номенклатура их рынка Достаточно?

Статья 12. Количество единиц оружия, для которых может
быть представлено право на владение и, при
необходимости, на ношение и использование
Лица, которые соответствуют условиям, предусмотренным частью (1)
статьи 7, и не находятся в одном из положений, предусмотренных частью
(2) статьи 7, могут получить разрешение на приобретение следующего
оружия:
а) не более двух единиц короткоствольного огнестрельного оружия с
нарезным стволом (револьвер или пистолет);
b) не более двух единиц длинноствольного оружия с нарезным
стволом с различным калибром ствола;
c) не более четырех единиц огнестрельного оружия с гладким
стволом;
d) не более восьми единиц огнестрельного спортивного оружия при
подтверждении необходимости оружия для тренировок и/или для участия в
спортивных соревнованиях;
e) неограниченного количества единиц коллекционного оружия.
Глупость Что считается спортивным оружием? Байкал 442 спортивный? Да и кому это надо Если я хочу приобрести нарезное восемь единиц длиноствольного или 8 пистолетов почему меня ограничивают На каком основании? где смысл?

CIC 03-12-2011 01:22

и из них гладкоствол охотники нарезное спортсмены ? А закон будет подразумевать приобретение оружия по 22лр При подтверждении а это означает что должен состоять и участвовать в спорт ассоциациях и тд.
При нынешнем законодательстве в прямое нарушение законодательства они умудрились всунуть курсы пошлины баллистику сейфы и тд.А при таком у них будет раздолье.

CIC 03-12-2011 01:25

Статья 8. Категории физических лиц, которые могут получить
разрешение на приобретение смертоносного и
несмертоносного оружия, подлежащего авторизации
(1) Физические лица - граждане Республики Молдова,
соответствующие условиям, предусмотренным в части (1) статьи 7, и не
находящиеся в одном из положений, предусмотренных частью 2 статьи 7,
могут по их заявлению, получить разрешение на приобретение
смертоносного и несмертоносного оружия, подлежащего авторизации.
(2) Длинноствольное огнестрельное оружие с нарезным стволом, за
исключением оружия калибра 5,6 мм, может быть приобретено только
спортсменами и тренерами по пулевой стрельбе, а также коллекционерами
оружия.
(3) Охотничьи ружья могут быть приобретены охотниками,
спортсменами, тренерами по стрельбе и коллекционерами оружия.

CIC 03-12-2011 01:26

больше ничего не надо)))

Булкин 03-12-2011 02:09

Ограничение до 9 мм. это абсурд. Какая хер разница,каким калибром тебе замантулят в башку ? Одинаково больно. Тем более,что магазинами уже было продано оружие 44 и 45 калибра. И патроны эти в своё время были в продаже.

CIC 03-12-2011 02:13

его предусматривается как раз снять И ограничить до 12,7 мм не более.

Mauser.777 03-12-2011 02:19

quote:
Originally posted by CIC:
Статья 8. Категории физических лиц, которые могут получить
разрешение на приобретение смертоносного и
несмертоносного оружия, подлежащего авторизации
...
(2) Длинноствольное огнестрельное оружие с нарезным стволом, за
исключением оружия калибра 5,6 мм, может быть приобретено только
спортсменами и тренерами по ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ, а также коллекционерами
оружия.
...

Обратите внимание, члены МКПС по такой формулировке спортсменами не являются!

Articolul 2. Noţiuni principale
(6) Categorii de persoane:
d) sportivi şi antrenori de tir - sportivi şi antrenori legitimaţi de către organul central de specialitate din domeniul culturii fizice şi sportului, care sînt afiliaţi la o structură a sportului de profil;

Здесь organul central de specialitate din domeniul culturii fizice şi sportului - это Бог знает что, но будут трактовать как Министерство по делам молодежи и спорта (ЛП) или Олимпийский комитет (ЛДПМ). В том что они авторизуют члена МКПС на получение оружия я сомневаюсь. Хотя зарплаты и там, и там маленькие, так что они будут рады такому повороту...

CIC 03-12-2011 02:44

если мне не изменяет память то МКПС молдавское уже состоит как действующая организация так что они в шоколаде)))) а все остальные нет Я вот не хочу быть практическим стрелком в этом понимании и пулевиком тоже Просто хочу владеть и тренироваться. Почему нельзя? при условии что можно еще сравнить кто лучше))

Mauser.777 03-12-2011 03:13

quote:
Originally posted by CIC:
если мне не изменяет память то МКПС молдавское уже состоит как действующая организация так что они в шоколаде))))

Еще раз - практическая стрельба не ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА и не олимпийский вид спорта. Для признания спортсменом-стрелком понадобится авторизация Министерства или Олимпийского комитета, а не МКПС. Так что в каком они "шоколаде" будут после принятия проекта я пока не знаю.

Я вот не хочу быть практическим стрелком в этом понимании и пулевиком тоже Просто хочу владеть и тренироваться. Почему нельзя? [/QUOTE]

Вроде бы изначально эта идея с обязательным членством в организации пошла от руководства общества охотников. МКПС тоже вроде одобряла. По-моему, для охотников в этом проекте свои засады, но они об этом еще не знают.

CIC 03-12-2011 03:22

quote:
Вроде бы изначально эта идея с обязательным членством в организации пошла от руководства общества охотников. МКПС тоже вроде одобряла.

Искренне верю (((

quote:
Для признания спортсменом-стрелком понадобится авторизация Министерства или Олимпийского комитета, а не МКПС.

я в том плане что они как спортивная организация зарегистрированы в минспорта. По крайней мере слышал это Можно уточнить. А значит права у них теже что и пулевиков Та же фишка только сбоку что и в РФ.

CIC 03-12-2011 03:24

Как вид спорта зарегистрирована практическая стрельба я так понял.

vico63 03-12-2011 11:39

Граждане - это тема не для разиминания тупизма проекта - а для написания письма - поэтому еще раз обращаюсь предложения подавать по тексту письма - выделил и свой вариант (на румынском) - если одобряется - я сразу заменю в исходном письме - и.т.д. Поменьше философии - а только конкретные готовые предложения. Если все сведется к дисскусиям - то это письмо никогда не попадет в парламент. Или делаем или я не желаю тратить время зря. Письма в парламент от имени патроната отправил 4 штуки по проекту закона, без каких-либо дискусий. Оперативность - это половина успеха ! А когда он будет рассматриватся в 1 и 2 чтение читать сие длиное письмо никто не будет -не забывайте что там практически всего 4 депутата (4 партиии которые прикажут и их депутаты проголосуют). Есть шанс досрочных выборов и весь этот проект вообще похоронится - но нужно не надеятся а действовать.
Торг по поводу глушителей и ПНВ не уместен - посмотрите атмосферу царящей в парламенте при обсуждение - там принципиально приняли - монополизацию - а Вы хотите у них демократические и либеральные действия - УТОПИЯ. Надо ставить реальные цели, которые можно осуществить.

vico63 03-12-2011 11:39

Граждане - это тема не для разиминания тупизма проекта - а для написания письма - поэтому еще раз обращаюсь предложения подавать по тексту письма - выделил и свой вариант (на румынском) - если одобряется - я сразу заменю в исходном письме - и.т.д. Поменьше философии - а только конкретные готовые предложения. Если все сведется к дисскусиям - то это письмо никогда не попадет в парламент. Или делаем или я не желаю тратить время зря. Письма в парламент от имени патроната отправил 4 штуки по проекту закона, без каких-либо дискусий. Оперативность - это половина успеха ! А когда он будет рассматриватся в 1 и 2 чтение читать сие длиное письмо никто не будет читать -не забывайте что там практически всего 4 депутата (4 партиии которые прикажут и их депутаты проголосуют). Есть шанс досрочных выборов и весь этот проект вообще похоронится - но нужно не надеятся а действовать.
Торг по поводу глушителей и ПНВ не уместен - посотрите атмосферу царящей в парламенте при обсуждение - там принципиально приняли - монополизацию - а Выхотите у них демократию. Надо ставить реальные цели, которые можно осуществить.

Булкин 03-12-2011 13:48

Витюха,не нервничай ! Мы ж не просим узаконить ПЗРК. Казалось бы наоборот,чем больше предложений,тем лучше.Даже если что-то зарежут,то всё равно хоть что-то останется.

cizik 03-12-2011 14:42

Парни! кто готов завтра подъехать на место встречи и подписаться под проектом данного письма? бланки для подписи я подготовлю и привезу вместе с проектом письма. Место встречи - стрельбище Динамо, магазин Картуш (Пулбере, N1 Армиерул и т.д. согласовываем!!) с 12,00 до 14,00. Какие исчо предложения по этому процессу?

m0zg 03-12-2011 15:10

я бы предложил в с 12 до 13 в одном магазине и с 14 до 15 в другом, на разных концах города. кому где удобно.

cizik 03-12-2011 15:45

да без проблем, где договоримся, там и соберемся. А из славного северного града ЕДИНЕЦь парни подъедут? куда и когда? ;-)

m0zg 03-12-2011 15:50

во вторник

cizik 03-12-2011 15:51

Олег Евгеньевич! А может Вы распечатаете проект письма и лист(ы) для подписей и пособираете подписи в Единцах и прочих северных штатах Молдовы?

vico63 03-12-2011 17:12

quote:
А может Вы распечатаете проект письма и лист(ы) для подписей и пособираете подписи в Единцах и прочих северных штатах Молдовы

Этот вариант лучше всех. Каждый печатает листы и собирает подписи и потом все списки ко мне - я их к письму и заказным письмом в парламент

quote:

Витюха,не нервничай !Юре обяснил ситуацию и всем остальным поясняю что время на предложения закончились в июле 2011 года - не томитесь предложениями им они пофиг. Задача наша аргументировать технические и абсурдные требования, устранение которых приведёт к сильному изменению проекта - и как следствие возврат проекта на доработку в Правительство.

vico63 03-12-2011 19:42

Образец листа на 2-х языках можно скачать здесь -
http://armurierul.org/Donowlad/Anexa.pdf

cizik 03-12-2011 23:21

завтра с 12,00 до 13,00 буду с проектом Письма и подписными листами у магазина КАРТУШ. Просьба подъехать и подписаться. тел.069119827

cizik 04-12-2011 12:58

Что меня больше всего смущает в проекте нового закона так это отсутствие однозначного толкования некоторых терминов.
Например,
Статья 14. Условия хранения и ношения смертоносного и несмертоносного оружия
(3) Оружие, указанное в части (1), может носить только владелец разрешения, с соблюдением всех следующих условий:
a) оружие должно быть на предохранителе и не заряженным;

Статья 15. Перевозка, ношение и использование длинноствольного огнестрельного оружия
(1) Перевозка охотничьего оружия, на которое владельцу выдано разрешение на оружие с правом владения, из места жительства к месту, где будет осуществляться охота на законных основаниях, производится с соблюдением следующих условий:
a) оружие должно находиться в кобуре или чехле и быть незаряженным;
...
(3) Владелец права на владение длинноствольным нарезным и коллекционным оружием (за исключением оружия, внесенного в разрешение на оружие с правом ношения) может получить в органе полиции, в радиусе территориальной компетентности которого находится его место жительства, разрешение на перевозку оружия, которым он владеет на законных основаниях из места, где оно хранится, в следующих случаях:
....
c) перевозка и использование оружия в стрелковом тире, специально оборудованном и авторизованном в соответствии с законом, для соответствующей категории оружия.
(4) Перевозка оружия, предусмотренного в части (3), осуществляется с соблюдением следующих условий:
a) оружие должно находиться в чехле незаряженным; ...
Мы имеем 3 упоминания, что оружие должно быть незаряженным. Но в проекте ничего не говорится, что под этим подразумевается, пустой патронник, или отсоединенный магазин/пустой трубчатый магазин.
И как спортсмены и тренеры по стрельбе собираются каждый раз добираться до места тренировки без разрешения на перевозку оружия? или будут по пол дня проводить в полиции по месту жительства?

cizik 04-12-2011 15:51

стыдно мене очень, за то что не смог убедить народ собраться и подписаться. Нас аж три человека собралось за полтора часа.
Кто завтра с 12 до 13 готов подойти? чтобы не зря время терять?

vico63 04-12-2011 19:16

quote:
стыдно мене очень, за то что не смог убедить народ собраться и подписаться. Нас аж три человека собралось за полтора часа.

А вот Вам и весь сыр бор....Трепатся все могут - а как до дела то ....что-то с очком ....... и сразу моя хата с краю, там ведь фамилию надо написать, расписатся и еще N телефона. Кстати тел. написал для того чтоб не сказали что это мертвые души - не поверят - позвони и убедись !
Идея с открытым письмом отличная - и еще плюс - это проверка на вшивость владельцев оружия - и если окажется что это нафиг никому не нужно - то что попу рвать за тех кого ничего не интересует - будут нанимать и платить адвокатам и получать консультации от тех кто не боится фигурировать в письмах, защищая в общем права всех владельцев ! Все по - справедливости и по закону !

m0zg 04-12-2011 23:33

аналогично. сегодня открыли заеца, говорил народу в бригаде, все пожимают плечами. подписать не захотел ни один.

cizik 05-12-2011 12:32

с 12 до 13 с нетерпением жду желающих подписаться под письмом в магазине КАРТУШ :-)

vico63 05-12-2011 13:21

quote:
сегодня открыли заеца, говорил народу в бригаде, все пожимают плечами. подписать не захотел ни один

Грущу ....................

Булкин 05-12-2011 13:51

А почему молчат Члены лиги "защитников" интересов ВСЕХ собственников оружия ??? Аааа,ну да,я забыл: ссориться с властью не их "фишка". Ну так 3,14 здеть - не мешки ворочать!

DIMENTOR 05-12-2011 14:49

Ребята, есть вариант письма в русском переводе? Просто не все шпрехают limba de stat.

quote:
А почему молчат Члены лиги "защитников" интересов ВСЕХ собственников оружия ??? Аааа,ну да,я забыл: ссориться с властью не их "фишка". Ну так 3,14 здеть - не мешки ворочать!

Я тоже задался этим вопросом, и считаю что несмотря на то что "есть" Ассоциация, то ее члены могли бы прити и подписаться вчера что уже было бы неплохим вкладом в общее дело хотя бы как обычными владельцами КС. Раз мы не можем вместе с Ассоциацией писать в парламент т.к. мы к этой Ассоциации никак не приклеины.

vico63 05-12-2011 15:21

quote:
Ребята, есть вариант письма в русском переводе?

Потерпите еще пару часиков я закончу редактировать на румыском в окончательном варианте и потом - у кого есть время переводите

vico63 05-12-2011 15:56

Вот более-менее окончательный вариант - http://armurierul.org/Donowlad/Adresare_colectiva-Parlament.pdf
По мере собирания подписей будем добавлять. На первом листе первую подпись поставлю лично - если есть кто-то желающий - нет проблем.

vico63 05-12-2011 17:21

Звонил в Парламент и напросился на дискусии по проекту с привлечением неправительственных организации - как назначат день - сообщу - для всех заинтересованных сторон. Собираем подписи !!!

Открытое письмо - для таких дискусии будет очень шорошим аргументом !!!
Завтра буду давать интервью публике по оружию, где затрону проблемы - если не урежут до .....Оставлю письма и списки в оружейных магазинах, кроме Картуш - у директора небольшой зубчик на меня (связанный с одним судом) поэтому даже не буду напрягать


vico63 05-12-2011 20:19

quote:
открываем новую тему ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПАРЛАМЕНТУ, и собираем все предложения, грамотно формулируем и затем отправляем

Сегодня много общался с разными людми и идеа cizik с письмом будет прямо в точку и вовремя она родная пришла. Если все поидет как сегодня мне обещали - то сможем собрать и более тысячи подписей а может и несколько тысячь ! Только не сглазить Улыбаюсь Вообщем это тест-драйв владельцев оружия !!!!! Все на сборы подписей !!!!!

Stepan_Gavrilovich 06-12-2011 22:20

такс ... дела такие ... на работе у себе пока собрал 8 подписей, есчо 12 надеиусь наиду шоб полнии листик был.
Предложение такое: указать што писмо не толко от поладателей огнестрела но и от сознатеьных граждан.

chiseliov 06-12-2011 22:50

quote:
А почему молчат Члены лиги "защитников"

А мы молчим потому , что как вы верно заметили :
quote:
3,14 здеть - не мешки ворочать!

Мы делаем свое дело , наши предожения в комиссию были поданы еще осенью , а что касается открытого письма у меня лично ( это моя личная позиция , а не оффициальная позиция ассоциации ) мнение что подписи 15-20 человек мягко говоря лишь поднимут настроение , время внесения предложений как верно заметил Виктор уже прошло , и мы это время использовали сполна .

Далее возбуждать тут очередную "бурю в стакане" смысла нет , я был 26 го числа на матче МКПС и вполне цивильно побеседовал с Виктором , несмотря на то что с Олегом к сожалению у нас не вышло пообщаться по дольше , мы все же успели найти как минимум одну общую точку соприкосновения : " не разводить вирутальный срач на обозрение всем " с этим согласился и Олег и Виктор , и тому был свиделем CIZIK ( если я не ошибаюсь ником ) . У Вас Юрий Зиновьевич тоже была возможность с мной пообщаться но Вы ей не воспользовались, ибо я там был давольно долго , и успел договориться и уже осуществить банерообмен между guns.md и сайтом МКПС в Молдове , господин Стативка , оказался очень культурным и приятным в общении человеком .

По этому давайте не будем заводит в очередной раз "Плач Ярославны" Дразнюсь

chiseliov 06-12-2011 22:57

quote:
интересов ВСЕХ собственников оружия ???

мы позиционируем себя как защитники коллективных интересов физических лиц , для справки с юридической точки зрения физическое лицо владеющее оружием и собственник оружия это не идентичные понятия . Это просто маленькое уточнение Дразнюсь
quote:
Раз мы не можем вместе с Ассоциацией писать в парламент т.к. мы к этой Ассоциации никак не приклеины.

Кто сказал что Вы лично не можете ? Подписываться под этим письмом или нет это личное дело каждого , я свою личную позицю по этому поводу высказал , а что до остальных членов ассоциации , так с ними связаться не проблема , пусть каждый сам за себя скажет , и кстати чисто формально , к примеру Mozg все еще член нашей ассоциации ,так что ...

CIC 06-12-2011 23:29

а чего это вы все решили что время для предложений прошло? Мне показалось что пригласили по обсуждать всех? как бы предполагается обсуждение?

chiseliov 06-12-2011 23:32

quote:
Мне показалось что пригласили по обсуждать всех? как бы предполагается обсуждение?

Вы же сами знаете , что " как бы " то , что успели зарегестрировать в комиссии то и будут обсуждать , что подадут депутаты они по регламенту обязаны рассмотреть , а остальное ...

CIC 06-12-2011 23:39

это ясно я про депутатов

chiseliov 06-12-2011 23:43

quote:
это ясно я про депутатов

ну в этом напрвлении работа идет Дразнюсь больше не могу сообщить , но если интересно пишите в личку Дразнюсь

DIMENTOR 07-12-2011 01:40

quote:
Кто сказал что Вы лично не можете ? Подписываться под этим письмом или нет это личное дело каждого...

Я имел ввиду то что если от имени Ассоциации что то и подается то оно ограничивается лишь количеством ее членов коих думаю не столь много. И то что для весомого аргумента количеством людей подписывающимся мы могли бы тоже подписаться. Лично я свой выбор сделал и выразил свою позицию.
quote:
мы позиционируем себя как защитники коллективных интересов физических лиц

Но как мне ответили на вопрос об Ассоциации
quote:
Другими словами, если человек соответствует критериям членства, то он пишет заявление на имя Совета Ассоциации, и в случае позитивного решения он становится нашим членом. На практике, мы полгода будем присматриваться к человеку (т.е. он рассматривается как кандидат), готов ли он активно участвовать в Ассоциации, помогать ей и пр. Только потом примем заявление, при этом рекомендация члена Ассоциации желательна. По сути, Ассоциация является закрытым клубом любителей оружия. Вы, просто, подумайте, что со своей стороны Вы готовы делать для Ассоциации....

Все четко стало понятно, что это закрытый клуб, и что я должен подумать что я готов сделать не для общего интереса собственников оружия в рамках Ассоциации как общественного движения а для Ассоциации и ее интересов которые могут быть далеки от интересов единомшленников.
quote:
подписи 15-20 человек мягко говоря лишь поднимут настроение

Конечно если так думать то и этих 15-20 подписей не соберется...
Ладно не буду разводить демогогию, просто (мое личное мнение) по факту выходит что дело как бы общее но занимаются им врось.

chiseliov 07-12-2011 01:50

quote:
Лично я свой выбор сделал и выразил свою позицию.

Ваша позиция достойна уважения .

vico63 07-12-2011 10:35

quote:
но и от сознатеьных граждан

собирать только от владельцев оружия !

http://www.publika.md/importul-armelor-in-moldova-a-crescut-cu-60prc--in-comparatie-cu-anul-trecut_603121.html

vico63 07-12-2011 10:52

Просьба ко ВСЕМ ! Не ссорится а собирать подписи, чтоб к середине следующей недели смогли подать в парламент. Сколько будут подписей столько и подадим и это в любом случая будет гражданская позиция по этому вопросу - в следующий раз соберем больше и.т.д. При подачи подписей - телевидение уже обеспечено.
Два дня как в МВД идут дебаты по оружию с представителями Европы - вроде немножко по-носу они получили. Нужна еще наша капелька и закон будет на свалке истории !

vico63 07-12-2011 11:12

Только что пригласили и сегодня на Публику на передачу в 16.00 про оружие беседа.

cizik 07-12-2011 14:47

http://news.mail.ru/inworld/moldova/society/7532127/?frommail=1

и смех и грех, но народ вооружается пока можно...

vico63 07-12-2011 15:35

По официальным данным, в Молдове зарегистрировано порядка 55 тысяч владельцев огнестрельного оружия.

Вот непочатый край для обьеденения людей с общими интересами - притом целая армия !!! А если перевести их и их семьи в изберательные голоса то можно и заставить некоторые партии потеснится !

vico63 07-12-2011 19:35

В 20.00 на Публике опять про оружие - приглашали Председателя Охотников и еще кого-то.

CIC 07-12-2011 20:07

http://ru.publika.md/link_356751_comentarii.html#comentariu-162181

cizik 07-12-2011 20:14

а как прошла передача в 16,00?

vico63 07-12-2011 20:33

Все нормально сказал что лучше чтоб закон вернули в МВД. Завтра можно будет и по нету посмотреть по ссылке http://www.publika.md/emisiuni/publika-news_1311.html только за 7.12.2011 начиная с 16.00

DIMENTOR 07-12-2011 21:37

quote:
Завтра можно будет и по нету посмотреть по ссылке http://www.publika.md/emisiuni/publika-news_1311.html только за 7.12.2011 начиная с 16.00

Уже сегодня можно. Публика быстро монтирует материал Улыбаюсь

vico63 09-12-2011 15:09

опять долбо.б стрельнул - http://forum.md/Themes/incident/525522

cizik 09-12-2011 15:11

Кто в субботу готов подойти в Картуш для подписания письма Парламенту? давайте согласуем время - или с 11 до 12, или с 12 до 13, или с 13 до 14???

cizik 09-12-2011 16:12

и справка у него есть?
а оружие легальное? Пистолет, гладкоствол?

m0zg 09-12-2011 16:12

quote:
Originally posted by vico63:

опять долбо.б стрельнул - http://forum.md/Themes/incident/5ну и дать реальный срок!
а то опять на каком то этапе дело замнут, а виноватыми опять будут владельцы.

vico63 09-12-2011 17:32

quote:
а то опять на каком то этапе дело замнут,

деньги не пахнут .......

cizik 09-12-2011 19:19

Желающие подписать Письмо Парламенту встречаемся с 12,00 до 13,00 в /возле Картуша. тел.069119827

m0zg 10-12-2011 21:45

и шо у нас с подписями?

vico63 11-12-2011 12:28

quote:
и шо у нас с подписями?


независимые "кандидаты" собрали и сдали вчера 29 подписей по 3 спискам Улыбаюсь и 3-м регионам необьятной нашей родины

vico63 14-12-2011 17:46

Есть еще у кого подписи ? Что-то и обещанные тысячи подписей .....никак не соберутся ....сами Улыбаюсь

Stepan_Gavrilovich 14-12-2011 22:13

u mne 9 zaftra svtrechaiu desiatogo ... poischem escho

vico63 15-12-2011 16:12

Наверно будет лучше если еще по собираем подписи до конца той недели - а то получится - буря в стакане Улыбаюсь

vico63 16-12-2011 10:48

http://play.md/video/a262e01c-96d8-47c1-8039-35542275f0be
дебил какой-то убил лебедя из пневматики

m0zg 16-12-2011 19:34

видели... недоумки...

vico63 18-12-2011 12:14

Вроде собирутся много подписей до конца той недели .....обещали !

vico63 28-12-2011 18:40

Собираем дальше до 15 января 2012 года !!!!!
Если не выберут президента - то распустят парламент и этот проект закона останентся до следующего парламента. Если выберут - то подадим письмо с подписями в подарок новому президенту Улыбаюсь

DIMENTOR 31-01-2012 19:31

Есть какие то новости или все затихло?

m0zg 01-02-2012 01:00

пока без новостей.

vico63 01-02-2012 17:05

Бл......, уже 14.02 должны привести списки из районов Улыбаюсь Да уж ..... с таким "войском" только ..... кушать - все равно не попробуешь Улыбаюсь

vico63 15-02-2012 18:55

Первый урок - негативный Грущу
С 50 подписями в парламент не пойду - курам на смех. Подписей с районов не будет !
Чтож, примут закон и может мозг у большенства владельцев рестартируется и поимут хотябы задним умом.
Да, заходил в магазин охотников сегодня - 9Х19 селер - беллот по 5 лей ! Подение цены хоть радует Улыбаюсь

Булкин 15-02-2012 21:01

Совдеповский менталитет - моя хата с краю. А может оно и к лучшему ? Зачем народу больше двух стволов в одни руки ? Реализация магазинов упадёт,глядишь и стволы подешевеют. А нам,коллекционерам,пофиг. Для нас ограничений нет.

klient 18-02-2012 03:03

quote:
Originally posted by vico63:

Да, заходил в магазин охотников сегодня - 9Х19 селер - беллот по 5 лейАдрес магазина не подскажете?

klient 18-02-2012 03:31

Еще вопрос письмо могут подписывать только владельцы оружия или все желающие? И почему не раздать письма по магазинам где продавцы будут предлагать подписаться,торговлишка у них ведь совсем убогая,после принятия закона совсем разорятся.

vico63 18-02-2012 18:28

quote:
Адрес магазина не подскажете?

http://armurierul.org/svprm.html
Адрес: мун. Кишинэу, ул. Шипотелор 2
Режим работы: понидельник - пятница
Время работы : 09.00 - 18.00, с перерывом на обед с 13.00-14.00
Контактные телефоны : 24.32.04, 24.32.31, 069.186.907

quote:
И почему не раздать письма по магазинам

а кроме охотников все магазины МВД - что они против себя будут собирать подписи ? На 2-й день снимут с должности директора Улыбаюсь

klient 19-02-2012 06:01

VICO63 Спасибо.Вы не ответили о подписях,с уважением

vico63 19-02-2012 12:38

quote:
Вы не ответили о подписях,

Как раз написал что

quote:
все магазины МВД - что они против себя будут собирать подписи ? На 2-й день снимут с должности директора

Хотя очень хорошая идея была, но такие вещи надо делать оперативно - а мы месяцами собираем 50 подписи (и то собрали за неделю, как раз ходя и по магазинам). Закон сейчас с началой работы парламента примут, идет работа, не могу писать, но надежды не очень. До тех пор пока все будут боятся высветить себя хотя бы подписью в поддержку - владельцев будут иметь во все "стволы".
На следующей недели получаю лицензию на разрешение конфликтов (медиации) и открываю индивидуальное бюро, поэтому у кого будут проблемы обращайтесь, цены будут умеренными УлыбаюсьЭто косается и уже идущих судов (суд приостанавливается и дается время до 3-х месеце в разрешение конфликта) и уг.дел согластно Статья 109 УК РМ (по незначительным преступлениям или преступление средней тяжести, а в отношении несовершеннолетних также за тяжкое преступление, предусмотренные в главах II - VI Особенной части, а также в случаях, предусмотренных уголовной процедурой). Более подробно после 27.02.2012, когда закончу все формальности и подготовлю все бумаги, печать и.т.д. Главное что законодательно можно решать проблемы в несколько раз дешевле чем в суде и несоизмеримо быстрее (как правило максимум 3 встречи, которые устанавливается сторонами конфликта а не судом или медиатором)

klient 20-02-2012 07:03

quote:
Originally posted by klient:

Еще вопрос письмо могут подписывать только владельцы оружия или все желающиеУважаемый vico 63 я вас спрашивал кто может подписывать письмо. Любой желающий или только владелец оружия? С уважением

vico63 20-02-2012 10:46

Ответ -

quote:
только владелец оружия