Статистика по оружию за 2011

vico63 15-02-2012 19:16

Controlul asupra circulaţiei armelor
La evidenţa organelor de poliţie se află, (comparativ cu perioada analogică a anului 2010):
- 446 (481) obiective a sistemului autorizări, care deţin 4389 (4723) arme de foc;
- 52546 (51256) persoane fizice în proprietatea cărora se află 59543 (57458) arme de foc, din ele, cu ţeava ghintuită - 15437 (14012) unităţi, cu ţeava lisă - 36837 (34563) unităţi şi pistoale cu gaz 7814 (7755) unităţi.
Inspectări efectuate în total 28106 (28002) verificări a proprietarilor de arme, din ele: 27371 (27176) la persoane fizice şi 735 (826) la persoane juridice, media pe ţară fiind de 0,5 (0,5) verificări la persoane fizice şi 1,6 (1,7) - la persoane juridice.
Indici sporiţi au obţinut: CPR Criuleni, Ocniţa, Drochia şi CPs Centru.
Indici scăzuţi au obţinut: CPR Soroca, Comrat, Ceadîr-Lunga, Ştefan-Vodă, Floreşti, Rîşcani şi CPs Botanica.
S-au înaintat 16 (20) sesizări persoanelor juridice.

Procese - verbale
Au fost întocmite total 1122 (1578) procese-verbale contravenţionale, dintre care: în privinţa persoanelor fizice - 1117 (1575) şi în privinţa persoanelor juridice - 5 (3), suma amenzilor achitate constituie 173986 (214238) lei, inclusiv:
-7 în baza art. 360 CC (înstrăinarea ilegală a armelor individuale);
-314 în baza art. 361 CC (încălcarea regulilor de deţinere şi port a armei);
-430 în baza art. 362 CC (încălcarea regulilor de reînregistrare a armelor);
-10 în baza art. 363 CC (tragerea din arma de foc în locurile populate sau nerezervate pentru aceasta), etc.

Arme ridicate
În total s-au ridicat 640 (1282) arme de foc, inclusiv: pentru încălcarea termenului de prelungire - 146, pentru încălcarea regulilor de deţinere - 447; arme predate benevol - 149 (121); arme deţinute ilegal - 47 (54); arme transmise la Comisia republicană pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor individuale - 145 (109).
Concomitent, au fost ridicate 418 (1365) muniţii de diferit calibru, 15 (25) grenade, mine, proiectile şi 15 (2) substanţe explozive.
Urmare măsurilor întreprinse, pe parcursului anului curent au fost anulate 65 (146) permise de portarmă.
Источник - http://www.mai.md/node/8172

Булкин 15-02-2012 20:10

Не лишнее было бы то же самое,но по-русски.

ALex_Hyper 26-04-2012 23:42

Кстати да - если б кто перевел - было бы крайне хорошо.

R-A-M-Z-E-S 14-01-2015 17:33

Контроль за оборотом оружия
На учете в органах полиции находится, (по сравнению с аналогичным периодом 2010 года):
- 446 (481) цели системы авторизации, которые владеют 4389 человек (4723) огнестрельного оружия;
- 52546 (51256) физических лиц, в собственности которых находится 59543 (57458) огнестрельного оружия, из них, с выхлопной нарезного - 15437 (14012) единиц, с выхлопной гладкоствольного - 36837 (34563) единиц и пистолеты газовые 7814 (7755) единиц.
Inspectări, проведенных в общей сложности 28106 (28002) проверок владельцев оружия, из них: 27371 (27176) у физических лиц и 735 (826) юридических лиц, в среднем по стране составляет 0,5 (0,5) проверка у физических лиц и 1,6 (1,7) - на юридических лиц.
Индексы увеличить получили: КПП Криулень, Окница, Дрокия и CPs Центр.
Индексы низкий получили: КПП Сорока, Комрат, Чадыр-Лунга, Штефан-Водэ, Флорешть, Рышкань и CPs Ботаника.
S-выдвинули 16 (20) обращений юридических лиц.
Протоколы
Были составлены итого 1122 (1578) административных протоколов, из них: в отношении физических лиц - 1117 (1575) и в отношении юридических лиц - 5 (3), сумма штрафов, уплаченных составляет 173986 (214238) леев, в том числе:
-7 на основании ст. 360 УК (незаконное отчуждение индивидуальным оружием);
-314 на основании ст. 361 УК (нарушение правил содержания и порт оружия);
-430 на основании ст. 362 УК (нарушение правил перерегистрации оружия);
-10 на основании ст. 363 УК (привлечение в огнестрельное оружие в местах, заселенных или nerezervate для этого), и т.д ..

Оружие высокой
В общей сложности составили 640 (1282) огнестрельного оружия, в том числе: за нарушение срока продления - 146, за нарушение правил содержания - 447; оружия, сданного добровольно - 149 (121); оружие проведено незаконно - 47 (54); оружие передается на республиканской Комиссии по оценке, bonificarea и выбраковке индивидуального оружия - 145 (109).
Одновременно были подняты 418 (1365) боеприпасов различного калибра, 15 (25) гранаты, мины, снаряды и 15 (2) взрывчатые вещества.
В результате мер, предпринятых на протяжении текущего года были отменены 65 (146) разрешено ношение оружия.
Источник - http://www.mai.md/node/8172