О парковке...

DON MIGUEL 05-08-2007 12:53

Смотрим... http://www.spizdili.com/2007/07/31/vylaz_priekhali_sluchai_neudachnojj_parkovki.html