23 марта 2013 года матч РРС-48

MVN

Atklātais kvalifikācijas sacensības pēc PPC 48 noteikumiem.
2013. gada 23. martā
1.Mērķis un uzdevumi:
1.1.Veicināt un attīstīt IeM pakļautajās struktūrvienībās, organizācijās kā arī privātpersonu vidē šaušanas sporta disciplīnas Police Pistol Competition (PPC) popularizēšanu un attīstību, Latvijas šaušanas sporta tradīciju nostiprināšana.
1.2.Šaušanas un drošas rīcības ar ieroci iemaņu un sportisko rezultātu uzlabošana.
1.3.Labāko individuālo šāvēju un labāko komandu noskaidrošana.
1.4.Latvijas izlases atlase startam ārzemēs šaušanas disciplīnā pēc PPC noteikumiem.
2.Vieta un laiks:
2.1.Šautuve Ērgļu ielā 2; Rīgā 23.03.2013.gadā
2.2.reģistrācijas sākums plkst. 11:00
2.3.sacensību sākums plkst. 11:30
UZMANIBU!
VISIEM DALĪBNIEKIEM OBLIGĀTI JĀBŪT LĪDZI PASEI.
3.Vadība:
3.1.Sacensības organizē un vada Latvijas šaušanas federācija
3.2.Sacensību tiešo vadību veic Latvijas šaušanas federācijas Lietišķās un Praktiskās šaušanas sekcijas biedrs, šaušanas sporta klubs "Latvian shooting club" tiesnešu kolēģija -Sacensību galvenais tiesnesis: Vadims Mihailovs
Tiesneši: Olegs Pantelejevs, Igors Gribusts, Vladimirs Fonarjuks, Dmitrijs Stežko.
Ieroči pistole vai revolveris ar kalibru ne mazāk par 9 mm, ar stobra garumu līdz 153 мм, mēlītes novilciena spēks pistolei uzvilktā stāvoklī ne mazāks par 1360 gr. Revolverim ne mazāk par 1134 gr.
Vingrinājums Police Pistol Competition 48 šāvieni
1. distance 7 m 6 šāvieni ( izpildes laiks 8 sek.)
Kārtība : stāvus, šaušanas laikā ieroci turot vienā rokā

2. distance 10 m 12 šāvieni (6+6) ( izpildes laiks 20 sek.)
Kārtība : stāvus, šaušanas laikā ieroci turot divās rokās,
6 šāvieni, obligāta aptveres maiņa, 6 šāvieni.

3. distance 15 m, 12 šāvieni (6+6) ( izpildes laiks 20 sek.)
Kārtība : šaušanas laikā ieroci turot divās rokās,
6 šāvieni pozīcijā stāvus, obligāta aptveres maiņa,
6 šāvieni pozīcijā uz ceļgala.

4. distance 25 m, 18 šāvieni (6+6+6) ( izpildes laiks 90 sek.)
Kārtība : šaušanas laikā ieroci tur divās rokās,
6 šāvieni pozīcijā uz ceļgala, obligāta aptveres maiņa,
6 šāvieni no aizsega kreisās puses - pistole kreisajā rokā,
6 šāvieni no aizsega labās puses - pistole labajā rokā,
Klasifikācija :
PPC klasifikācija
Vingr. nosaukums Vingr. apraksts Attālums Šāvienu skaits SM SMK 1.kl. 2.kl. 3.kl.
Match 48 Kaujas pistole (kal.no 9mm) - šaušana stāvus no rokas (rokām), no ceļa (no ceļiem) 7 - 25 m 48 - - - 413 394
Match 60 Kaujas pistole (kal.no 9mm) - šaušana stāvus no rokas (rokām), no ceļa (no ceļiem), guļus 7 - 50 m 60 - - 552 516 492
PPC 1500 Kaujas pistole (kal.no 9mm) - šaušana stāvus no rokas (rokām), no ceļa (no ceļiem), guļus 7 - 50 m 150 1476 1440 1380 1290 1230
DROŠĪBA:!!!
Pielādēt ieroci (ievietot pielādētu aptverei pistoles rokturī 😛 var tikai pēc tiesneša komandas. Dalībnieks, kurš sacensību laikā atrodas šautuvē ar pielādētu ieroci (aptvere ar patronām pievienota pistolei), TUR TO ROKĀ VAI ROKĀS nav tiesneša uzraudzībā vai uz uguns līnijas TIEK DISKVALIFICĒTS NO SACENSĪBĀM BEZ DALĪBAS MAKSAS ATMAKSĀŠANAS. Drošības leņķi šautuvē tiek noteikti šaušanas sektora ložu notvērēja sienas kontūrs. Dalībnieks, kurš vingrinājuma izpildes laikā ar pielādētu ieroci pārkāpj "LAUŽ" drošības leņķus, novērš ieroča stobru no ložu uztvērēja sienas kontūra pielādēšanas vai pārlādēšanas laikā UZSKATĀMS, ka ar savu rīcību rada vai varēja radītdraudus citiem sacensību dalībniekiem vai skatītājiem un TIEK DISKVALIFICĒTS NO SACENSĪBĀM BEZ DALĪBAS MAKSAS ATMAKSĀŠANAS.
4. Šāvēja aprīkojums:
Maksts ierocim uz jostas zem šaušanai vadošās rokas.Pistole (revolveris) makstī ar stobru uz leju, novilcēja skava noslēgta ar maksti, sporta maksts noslēgta ar fiksējošo slēdzi. Pleca maksts lietošana aizliegta. Aizsargi ausīm un acīm obligāti.
5. Procedūra:
Rezultātu skaitīšanas kārtība: katrā šaušanas distancē iegūto punktu summa tiek skaitīta kopā. Lielākā punktukopējā summa tiek uzskatīta par labāko. Ja punktu skaits ir vienāds diviem vai vairākiem dalībniekiem, tiek skaitīts labāko trāpījumu skaits virzienā no lielākā uz mazāko ciparu mērķī. Komandu labāko rezultātu nosaka summējot vienas komandas dalībnieku trīs labākos rezultātus. Vienāda punktu skaita gadījumā no trīs labāko rezultātu ieguvējiem tiek skaitīta labāko trāpījumu summa virzienā no lielākā uz mazāko ciparu mērķī.
6. Apbalvošana:
1. 1.;2.;3. vietas (9 mm pistole/revolveris) Kopējā divīzija ar medaļu un diplomu.
2. Komandas 1.;2.;3. vietas (9 mm pistole/revolveris) ar diplomu.


7. Finansēšana:
Sacensību finansēšana tiek veikta no dalības maskas 5 Ls. Dalības maksa individuāli veicama ar pārskaitījumu Latvijas šaušanas federācijas kontā:
LATVIJAS ŠAUŠANAS FEDERĀCIJA
Tērbatas ielā 72/74 LV 1001 Rīga
Reģ.Nr.40008024596
Banka: Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
Kods: TRELLV22
Konts: LV71TREL9153600000000
8. Pieteikumi, protesti:
Pieteikumi tiek pieņemti sacensību dienā.
Protesti tiek pieņemti iemaksājot 10 Ls. Ja protests tiek apmierināts, nauda tiek atmaksāta, ja nē, tiek fiksēta sacensību budžetā. Informācija par sacensību norisi www.saufed.lv ; vai pie sacensību organizatora SK "Latvian shooting club" pārstāvja Vadima Mihailova talr. (+371)26409036, www.latshootclub@gmail.com

SeSaSha

Старый стал, ленивый стал(С). Меня ,наверно, сильно раздрожало бы, до неприятия, если бы в канаддской части международного русскоязычного сайта писали бы по канадски, или братья-литовцы по литовски. Не пишут, увааажают читателя.

MVN

Всему своё время.
Пы.Сы. А так да, заметил, больше всех возмущаются кто эти соревнования не стреляют.

SeSaSha

Но мечтается, иначе, откуда интерес? 😊

MVN

Это типа- а поговорить?

PSA

Всем можно, али опять некоторые будут возражать?

SeSaSha

PSA
Всем можно, али опять некоторые будут возражать?

мозна-мозна, как человеку пришедшему с далёкого востока всё-всё мозна. 😛

PSA

мозна-мозна, как человеку пришедшему с далёкого востока всё-всё мозна.
Кэнтя! 😊

SeSaSha

MVN
Это типа- а поговорить?

Скорее послушать. Капитана, капитана! Сам стреляла? Попал? Чего стрелял? 😊

PSA

Скорее послушать. Капитана, капитана! Сам стреляла? Попал? Чего стрелял?
Клоунада какая-то... MVN- и на впечатляющий результат сам стреляет и судит.

SeSaSha

PSA
Клоунада какая-то... MVN- и на впечатляющий результат сам стреляет и судит.

Апоговорить? Обекщались? Но не о Вадиме же. О своём виденьи. Каждому джентельмену ...(С) Или ПСА тожа не причастен к достойнейшему делу матча 48?

PSA

Или ПСА тожа не причастен к достойнейшему делу матча 48?
Причастят- причащусь! 😊

Aleksandr.M

SeSaSha
Старый стал, ленивый стал(С).
23-го у тебя ветераны в Авроре,лентяй 😊

SeSaSha

Aleksandr.M
23-го у тебя ветераны в Авроре,лентяй 😊

Вот и разрывайся на мемецкий крест 😊 И так в каждом разе 😛