Тести на "Посвiдчення мисливця"

Patso

Дайте будь-ласка ссилку, де можна пройти екзамен на посвiдчення мисливця онлайн, ну просто щоб потренуватись.

Hooligan0001

Недавно здав екзамен для отримання посв?дчення мисливця. Здав з третього разу, ? не пов?рите кожен раз не вистачало одного прох?дного балу.Передививсь вс? шпаргалки як? ? в ?нтернет? ? побачив багато не правильних в?дпов?дей, ? багато ос?б як? кидали ц? шпаргалки здавали ще в 2009 роц?, проанал?зувавши та виправивши в?дпов?д? ось що вийшло, сп?рн? питання я позначив ???????. Ще один нюанс з яким я з?ткнувсь при здач?, здавав я в В?нницькому обласному управл?нн? л?сового та мисливського господарства. П?сля здач? тест?в та отримання результату ОБОВ'ЯЗКОВО перев?ряйте що ви неправильно вир?шили, адже я перший раз не дививсь а другий раз коли подививсь побачив що в?дпов?дь яку я вибирав в б?лет? в ?ншому аркуш? висв?тлена як "студент не вибрав в?дпов?дь" я звернув ?хню увагу на це на що вони в?дпов?ли "а да наша помилка але вам все одно не вистача? одного балу" Казалось би мелочь але як то говорять коп?йка гривню береже так ? тут. Так що будьте обережн?!!! Удач? в здач? над?юсь пом?г комусь. Буду вдячний за люб? коментар? ? виправлення.

Екзаменац?йн? питання для отримання посв?дчення мисливця. В?дпов?д? на питання
(Экзаменационные вопросы для получения удостоверения охотника. Ответы на вопросы)
Державний ком?тет л?сового господарства Укра?ни
1. Що в?дноситься до державного мисливського фонду?
Мисливськ? тварини, що перебувають у стан? природно? вол?, а також утримуються в нап?вв?льних умовах або у невол? в межах уг?дь державних мисливських господарств.

2. Як? територ?? в?дносяться до мисливських уг?дь?
Д?лянки суш? та водного простору, на яких перебувають мисливськ? тварини ? як? можуть бути використан? для ведення мисливського господарства.

3. Що в?дноситься до мисливських тварин?
Дик? зв?р? та птахи, що можуть бути об'?ктами полювання.

4. Кому належать мисливськ? тварини, що знаходяться в мисливських уг?ддях?
Держав?.

5. Хто зд?йсню? державне управл?ння в галуз? охорони ? використання тваринного св?ту?
Кабм?н
6. Хто ? спец?ально уповноваженим органом у галуз? ведення мисливського господарства?
Держкомл?сгосп.

7. Як? документи обов'язков? при проведенн? полювання?
Дозв?л, посв?дчення, картка обл?ку, л?ценз?я або в?дстр?льна, паспорт на собаку.

8. Який терм?н д?? посв?дчення мисливця?
Необмежений.

9. Який терм?н д?? контрольно? картки обл?ку добуто? дичини та порушень правил полювання?
Календарний р?к.

10. В якому в?ц? можна стати мисливцем?
В 18 рок?в.

11. Хто зд?йсню? громадський контроль за проведенням полювання?
Громадськими ?нспекторами охорони навколишнього природного середовища та громадськими ?нспекторами спец?ально уповноважених центральних орган?в виконавчо? влади з питань мисливського господарства та полювання ? рибного господарства.
12. Чи може зд?йснюватися полювання з мисливською збро?ю, що належить ?нш?й ф?зичн?й особ??
Так, за умови присутност? власника та наявност? у обох дозвол?в МВС.

13. Що таке трофейний в?дстр?л диких тварин?
Для ?нтер'?ру, виставки.

14. Що таке селекц?йний в?дстр?л тварин?
В?дстр?л для ветеринарно-сан?тарно?
експертизи.

15. В який пер?од дозволя?ться селекц?йний в?дстр?л тварин?
Проводяться незалежно в?д строк?в мисливського сезону.

16. Яким в?домством визначаються терм?ни в?дкриття та закриття полювання?
Держкомл?сгосп.

17. Який орган встановлю? дн? полювання?
Держкомл?сгосп.

18. Який орган встановлю? норми в?дстр?лу пернато? дичини та хутрових зв?р?в на одного мисливця за день полювання?
Держкомл?сгосп.

19. За якими документами зд?йсню?ться полювання на пернату дичину, дикого кроля, зайця-русака, ?нотопод?бного собаку ? лисицю?
В?дстр?льна картка, що вида?ться користувачем уг?дь.

20. За якими документами зд?йсню?ться полювання на копитних, б?лку, бобра, ондатру, куниць, норку американську та тхора л?сового?
Л?ценз?я.

21. Яка продукц?я в?д полювання на копитних тварин залиша?ться мисливцю без додатково? оплати?
Субпродукти.

22. Хто ? користувачем мисливських уг?дь?
Спец?ал?зован? мисливськ? господарства з наданням в ?х користування мисливських уг?дь.

23. На який терм?н надаються у користування мисливськ? уг?ддя?
Не менш н?ж 15 рок?в.

24. Порядок добування поранених копитних тварин, як? перейшли в сус?дн? мисливське господарство.
До початку добору на зворотному боц? л?ценз?? кер?вник полювання робить в?дм?тку про поранення тварини. При переход? поранено? тварини в уг?ддя ?ншого користувача доб?р проводиться лише за погодженням з користувачем цих уг?дь.

27. Як повинен вчинити мисливець, що добув зайця-русака з-п?д чужого собаки?
В?ддати зайця власнику собаки та взяти з нього в?дстр?лян? набо?.

28. Яка стаття Кодексу Укра?ни про адм?н?стративн? правопорушення передбача? в?дпов?дальн?сть за порушення правил полювання?
Стаття 85.

29. Яка стаття Кодексу Укра?ни про адм?н?стративн? правопорушення регламенту? в?дпов?дальн?сть за порушення порядку придбання чи збуту об'?кт?в тваринного св?ту? Стаття 88-1.

30. Яка стаття крим?нального Кодексу Укра?ни передбача? крим?нальну в?дпов?дальн?сть за порушення правил полювання?
Стаття 248.

31. Яка максимальна сума штрафу передбачена Кодексом Укра?ни про адм?н?стративн? правопорушення за повторне порушення чи таке, яке мало насл?дком добування тварини?
50 неоподатковуваних м?н?мум?в доход?в громадян (посадовц?).
40 - громадяни.

32. Яка в?дпов?дальн?сть передбачена Кодексом Укра?ни про адм?н?стративн? правопорушення за порушення правил полювання, що призвело до поранення чи добування тварин?
Громадяни: 20-40 неоподатковуваних м?н?мум?в доход?в громадян +/~ конф?скац?я рушниць та добич?.
Або позбавлення права полювання на строк до трьох рок?в з конф?скац??ю або без. Посадовц?: 30-50 неоподатковуваних м?н?мум?в доход?в громадян +/- конф?скац?я рушниць та добич?.

33. Яка в?дпов?дальн?сть передбачена Кодексом Укра?ни про адм?н?стративн? правопорушення за повторне порушення правил полювання чи таке, яке мало насл?дком добування, знищення або поранення тварини?
Громадяни: 20-40 неоподатковуваних м?н?мум?в доход?в громадян +/- конф?скац?я рушниць та добич?, або позбавлення права полювання на строк до трьох рок?в з конф?скац??ю або без.
Посадовц?: 30-50 неоподатковуваних м?н?мум?в доход?в громадян +/- конф?скац?я рушниць та добич?.

34. Яка в?дпов?дальн?сть передбачена Кодексом Укра?ни про адм?н?стративн? правопорушення за виготовлення, збут заборонених знарядь добування об'?кт?в тваринного св?ту, а так само збут незаконно добуто? продукц??? Штраф в?д трьох до семи неоподатковуваних м?н?мум?в доход?в громадян з конф?скац??ю цих знарядь, матер?ал?в та засоб?в для ?х виготовлення.

35. Яка в?дпов?дальн?сть передбачена Кодексом Укра?ни про адм?н?стративн? правопорушення за порушення порядку придбання чи збуту об'?кт?в тваринного св?ту?
Штраф в?д одного до п'яти неоподатковуваних м?н?мум?в доход?в громадян з конф?скац??ю об'?кт?в тваринного або рослинного св?ту чи без тако?.

36. Яка в?дпов?дальн?сть передбачена Кодексом Укра?ни про адм?н?стративн? правопорушення за порушення порядку придбання чи збуту об'?кт?в тваринного св?ту, занесених у Червону книгу Укра?ни?
Штраф в?д трьох до восьми неоподатковуваних м?н?мум?в доход?в громадян з конф?скац??ю об'?кт?в тваринного або рослинного св?ту чи без тако?.

37. Яка в?дпов?дальн?сть передбачена Кодексом Укра?ни про адм?н?стративн? правопорушення (для громадян) за невиконання законних вимог посадових ос?б орган?в, що зд?йснюють державний контроль у галуз? мисливського господарства та полювання? Громадяни, в?д 5 10 неоподатковуваних м?н?мум?в доход?в громадян. Посадов? особи: 10-30 неоподатковуваних м?н?мум?в доход?в громадян.

38. За як? порушення правил полювання, зд?йснен? повторно протягом року, стягу?ться штраф в?д 340 до 680 грн.?
Порушення правил полювання, що призвело до поранення чи добування тварин,тобто: полювання без належного на те дозволу, в заборонених м?сцях, у заборонений
час, забороненими знаряддями або способами, на заборонених для добування тварин.

39. За як? порушення правил полювання наступа? крим?нальна в?дпов?дальн?сть?
Порушення правил полювання, якщо воно запод?яло ?стотну шкоду, а також незаконне полювання в запов?дниках або на ?нших територ?ях та об'?ктах природно-запов?дного фонду, або полювання на зв?р?в, птах?в чи ?нш? види тваринного св?ту, що занесен? до Червоно? книги Укра?ни.

40. Яка в?дпов?дальн?сть передбачена ч.1 Ст. 248 крим?нального Кодексу Укра?ни за порушення правил полювання?
Штраф до ста неоподатковуваних м?н?мум?в доход?в громадян.
Громадськими роботами на строк в?д ста ш?стдесяти до двохсот сорока годин. Обмеженням вол? на строк до трьох рок?в, з конф?скац??ю знарядь ? засоб?в полювання та всього добутого.

41. Яка в?дпов?дальн?сть передбачена ч.2 Ст. 248 крим?нального Кодексу Укра?ни за порушення правил полювання, зроблене за попередньою змовою групою людей чи з використанням транспортних засоб?в?
Штраф в?д ста до двохсот неоподатковуваних м?н?мум?в доход?в громадян. Обмеженням вол? на строк до п'яти рок?в. Позбавленням вол? на той самий строк, з конф?скац??ю знарядь ? засоб?в полювання та всього добутого.

42. Яка в?дпов?дальн?сть наступа? за в?дстр?л оленя без належного дозволу?
Громадяни: 20-40 неоподатковуваних м?н?мум?в доход?в громадян +/- конф?скац?я рушниць та добич?.
Або позбавлення права полювання на строк до трьох рок?в з конф?скац??ю або без. Посадовц?: 30-50 неоподатковуваних м?н?мум?в доход?в громадян +/- конф?скац?я рушниць та добич?.

43. Чи дозволя?ться подальше проведення полювання, якщо заявлена в л?ценз?? копитна тварина добута в першому загон??
Н?.

44. При облавному полюванн? на копитних поранено тварину, на яку полюють. Якими мають бути подальш? д???
Зробити в?дм?тку про поранення, орган?зувати доб?р.

45. На як? види диких качок та гусей полювання в Укра?н? заборонено?
Гоголь, Чернь б?лоока, Савка, Огара, Галагаза, Гага звичайна, Лутка, Крохаль.

46. Як? насл?дки для мисливця наступають за добування пернато? дичини понад визначену у в?дстр?льн?й картц? норму?
Громадяни: 20-40 неоподатковуваних м?н?мум?в доход?в громадян +/- конф?скац?я рушниць та добич?.
Або позбавлення права полювання на строк до трьох рок?в з конф?скац??ю або без. Посадовц?: 30-50 неоподатковуваних м?н?мум?в доход?в громадян +/- конф?скац?я рушниць та добич?. (Порушення правил полювання, що призвело до добич? тварин).

47. Яка в?дпов?дальн?сть для мисливця наступа?, якщо при полюванн? за л?ценз??ю на козулю в?н в?дстр?ляв зайця?
Громадяни: 20-40 неоподатковуваних м?н?мум?в доход?в громадян +/- конф?скац?я рушниць та добич?.
Або позбавлення права полювання на строк до трьох рок?в з конф?скац??ю або без Посадовц?: 30-50 неоподатковуваних м?н?мум?в доход?в громадян +/- конф?скац?я рушниць та добич?. (Порушення правил полювання, що призвело до добич? тварин).

48. Як? правов? основи полювання на борсука в Укра?н??
Зд?йсню?ться за дозволами М?некобезпеки.

49. Яка наста? в?дпов?дальн?сть за незаконне добування борсука?
Крим?нальна. Ст. 248 1 Кодексу.
Штраф до ста неоподатковуваних м?н?мум?в доход?в громадян.
Громадськими роботами на строк в?д ста ш?стдесяти до двохсот сорока годин.
Обмеженням вол? на строк до трьох рок?в, з конф?скац??ю знарядь ? засоб?в полювання та всього добутого.

50. Яка в?дпов?дальн?сть наступа? за добування луня польового?
Крим?нальна. Ст. 248-1 Кодексу.
Штраф до ста неоподатковуваних м?н?мум?в доход?в громадян.
Громадськими роботами на строк в?д ста ш?стдесяти до двохсот сорока годин.
Обмеженням вол? на строк до трьох рок?в, з конф?скац??ю знарядь ? засоб?в полювання та всього добутого.

51. Яка в?дпов?дальн?сть наста? за добування чорного грифа?
Крим?нальна. Ст. 248-1 Кодексу.
Штраф до ста неоподатковуваних м?н?мум?в доход?в громадян.
Громадськими роботами на строк в?д ста ш?стдесяти до двохсот сорока годин. Обмеженням вол? на строк до трьох рок?в, з конф?скац??ю знарядь ? засоб?в полювання та всього добутого.

52. Як? права мають посадов? особи спец?ально уповноважених державних орган?в виконавчо? влади, що зд?йснюють державне управл?ння ? контроль в
афер? охорони, використання ? в?дтворення тваринного св?ту?
1) давати обов'язков? до виконання вказ?вки
приписи) про усунення порушень вимог цього Закону;
2) перев?ряти документи на право полювання
а добування мисливських тварин в ?нших ц?лях, зупиняти транспортн? (плавуч?) засоби та проводити ?х огляд та огляд речей, знарядь полювання, добуто? продукц?? та ?нших предмет?в;
3) доставляти ос?б, як? порушують вимоги цього Закону, до орган?в внутр?шн?х справ, орган?в м?сцевого самоврядування;
4) вилучати в ос?б, як? порушують правила полювання, знаряддя добування тварин, транспортн? (плавуч?) засоби, обладнання ? предмети, що були знаряддям порушень, незаконно добутих тварин та ?ншу продукц?ю полювання, а також в?дпов?дн? документи;
5) проводити фотографування, звукозапис, к?но - та в?део зйомку як додатков? заходи для запоб?гання та розкриття порушень правил
полювання та ?нших вимог, установлених цим Законом;
6) складати протоколи про порушення правил полювання, ?нших встановлених цим Законом вимог;
7) в?льно в?дв?дувати п?дпри?мства, установи та орган?зац??, як? зд?йснюють добування, утримання, збер?гання або переробку мисливських тварин, територ?? та об'?кти природно-за
пов?дного фонду з метою зд?йснення нагляду за дотриманням вимог законодавства про охорону тваринного св?ту, ведення мисливсь
кого господарства та зд?йснення полювання;
8) зупиняти чи припиняти полювання та ?ншу д?яльн?сть, що провадиться з порушень ними вимог, установлених цим Законом;
9) визначати розм?р збитк?в, завданих мисливському господарству, за затвердженими
таксами та методиками;
10) використовувати п?д час виконання службових обов'язк?в попутний транспорт засоби зв'язку, що належать користувачу
мисливських уг?дь;
11) анулювати видан? ними дозволи на полювання та добування мисливських тварин
в ?нших ц?лях, а також на переселення акл?матизац?ю та утримання в невол? чи нап?вв?льних умовах цих тварин;
12) викликати посадових ос?б, громадян Укра?ни та ?ноземц?в для усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними вимог цього Закону; викликати посадових ос?б, громадян Укра?ни та ?ноземц?в для усних або письмових
пояснень у зв'язку з порушенням ними вимог цього Закону;
13) перев?ряти й безоплатно одержувати в?д юридичних ? ф?зичних ос?б документи з ведення мисливського господарства, мисливського собак?вництва, добування, збер?гання, утримання, перероблення ? реал?зац?? мисливських тварин та продукц?? полювання;
14) розглядати в установленому законодавством порядку справи про адм?н?стративн? правопорушення, пов'язан? з добуванням мисливських тварин, порушенням вимог що до ведення мисливського господарства, у тому числ? користування мисливськими уг?ддя
ми, ? накладати адм?н?стративн? стягнення;
15) на стимулювання та матер?ально-техн?чне забезпечення д?яльност? в установленому законодавством порядку;
16) виконувати ?нш? д?? в?дпов?дно до законодавства про охорону навколишнього природного середовища ? про тваринний св?т.

53. Чи дозволя?ться полювання в уг?ддях не зазначених у в?дстр?льн?й картц? або л?ценз???
Н?.

54. Чи дозволя?ться використовувати на полюванн? петл? чи ловч? ями?
Н?.

55. Чи дозволя?ться використовувати на полюванн? звуков?дтворююч? прилади ? пристро??
Н?.

56. Чи дозволя?ться полювання з приладом н?чного бачення?
Н?.

57. Чи дозволя?ться полювати з нар?зним вкладишем, вкладеним у гладкоствольну мисливську зброю?
Н?.

58. Чи дозволя?ться транспортування, перенесення добуто? дичини чи ?? частин без в?дм?тки цього факту в дозвол? на ?? добування?
Н?.

59. Ви знайшли скинут? роги лан?, оленя, козул?, лося чи травмовану тварину. Як? ваш? д???
В?ддати користувачу уг?дь.

60. Як квал?ф?кувати продукц?ю полювання (у тому числ? трофейну) без документ?в, що засв?дчують законн?сть ?? придбання?
Як незаконно добуту.

61. За якими документами зд?йсню?ться полювання на кабана?
Л?ценз?я.

62. Чи дозволя?ться полювання на гоголя ? якщо дозволя?ться, то за якими документами?
Дозволя?ться лише за дозволом М?некобезпеки.

63. При наявност? яких дозвол?в дозволя?ться полювання на дрофу, стрепета та глухаря?
Л?ценз?я М?некобезпеки.

64. За яких умов дозволя?ться полювання на видру?
Л?ценз?я М?некобезпеки.

65. Чи?ю власн?стю ? продукц?я полювання наявна у ф?зичних ? юридичних ос?б без документ?в на не??
Держави.

66. Ким видаються мисливцям в?дстр?льн? картки для полювання на пернату дичину ? зайця-русака?
Користувачами мисливських уг?дь.

67. Чи дозволя?ться полювання в темний пер?од доби?
Не п?зн?ше 1 години п?сля заходу сонця ? 1 години до сходу.

68. Як? д?? прир?внюються до полювання?
Перебування ос?б у межах мисливських уг?дь, у тому числ? на польових ? л?сових дорогах (кр?м дор?г загального користування), з будь-якою стр?лецькою збро?ю або з капканами та ?ншими знаряддями добування зв?р?в ? птах?в, або з собаками мисливських пор?д чи ловчими зв?рами ? птахами, або з продукц??ю полювання.

69. Як? д?? ос?б прир?внюються до полювання п?д час перебування ?х на дорогах загального користування?
Перебування ос?б на дорогах загального користування з продукц??ю полювання або з будь-якою з?браною розчохленою стр?лецькою збро?ю.

70. В як? терм?ни проводиться добування мисливцями вовк?в, бродячих собак та кот?в, с?рих ворон, сорок, грак?в?
В мисливський сезон за спец?альним дозволом.

71. Вкаж?ть нормативно визначен? терм?ни, в як? може зд?йснюватись полювання на кур?пку с?ру та фазана.
Жовтень-грудень.

72. Вкаж?ть нормативно визначен? терм?ни, в як? може зд?йснюватись полювання на переп?лку.
Серпень-листопад.

73. Вкаж?ть нормативно визначен? терм?ни полювання на самц?в козул?.
З 1 Травня по грудень включно.

74. Вкаж?ть нормативно визначен? терм?ни полювання на самц?в кабана, лан?, олен?в ?вропейського та плямистого, лося, муфлона.
Серпень-С?чень.

75. Вкаж?ть нормативно визначен? терм?ни полювання на самиць кабана, лан?, олен?в ?вропейського та плямистого, лося, муфлона.
Вересень-грудень.

76. Вкаж?ть нормативно визначен? терм?ни полювання на б?лку, ?нотопод?бного собаку, лисицю, куницю л?сову та кам'яну, тхора л?сового.
15 жовтня-лютий включно.

77. Вкаж?ть нормативно визначен? терм?ни полювання на бобра, ондатру, норку американську.
З жовтня по лютий.

78. Вкаж?ть нормативно визначен? терм?ни полювання на зайця-русака.
Листопад-с?чень.

79. Вкаж?ть нормативно визначен? терм?ни полювання на бабака.
Червень-вересень.

80. Вкаж?ть нормативно визначен? терм?ни, в як? може зд?йснюватись полювання на диких качок, кулик?в, голуб?в.
Серпень грудень.

81. Вкаж?ть нормативно визначен? терм?ни, в як? може зд?йснюватись полювання на гуску с?ру, гуменика, гуску б?лолобу велику.
Серпень-с?чень.

82. В який пер?од зд?йсню?ться полювання на вовка?
З жотня по лютий.

83. На який терм?н користувачем мисливських уг?дь вида?ться л?ценз?я при полюванн? на парнокопитних тварин?
Один св?товий день.

84. З якого в?ку можна користуватись мисливською гладкоствольною збро?ю?
21 рок?в.

85. З якого в?ку можна користуватись мисливською нар?зною збро?ю?
25 рок?в.

86. Як часто перере?стру?ться мисливська зброя?
Раз в 3 роки.

87. Що таке картеч?
Шр?т д?аметром понад 5 мм назива?ться картеччю.

88. Що таке кал?бр гладкоствольно? збро??
Число, що познача? д?аметр каналу ствола рушниц?. Або (К?льк?сть куль одного д?аметру котр? можна вилити з одного англ?йського фунта свинцю)

89. Який д?аметр дробу ? 0000?
5 мм.

90. Яке дульне звуження в?дпов?да? свердл?нню "повний чок"?
Дульне звуження в?д 0,68 мм (32) до 1 мм (12-й кал?бр).


91. Що таке "парадокс"?
Нар?зний чок, для стр?льби спец?альними кулями на в?дстань до 100-150 м.

92. Яку стр?лецьку зброю забороня?ться використовувати на полюванн??
Не мисливсько? (у тому числ? в?йськово?) вогнепально?, пневматично? та ?ншо? стр?лецько? збро?, а також нар?зних вкладок, нап?вавтоматично? або автоматично? збро? з магазинами б?льш як на два патрони.

93. Чи може мисливець продати свою мисливську зброю без дозволу орган?в внутр?шн?х справ?
Так.( Питання сп?рне, але думаю що так)???????????????????

94. Який д?аметр ма? др?б ? 4?
3,25 мм.

95. Рушниця якого кал?бру (12,16 чи 20) ма? б?льший д?аметр ствола?
12.

96. Яка максимально нормальна дальн?сть польоту шроту в метрах?
200-250.

97. На як? види тварин забороня?ться проводити полювання з використанням набо?в, споряджених картеччю?
На копитних.

98. Яким номером шроту рекоменду?ться стр?ляти по лисиц??
0-1.

99. Як? набо? сл?д використовувати при полюванн? на вовка?
Кул?, або патрони споряджен? картечью (правильно? в?дпов?д? не знаю,сп?рна в?дпов?дь в одних шпорах одне в других ?нше)????????????????
100. Який шр?т краще використовувати при полюванн? на зайця-русака?
?3 - 1.

101. Який шр?т найкраще використовувати при полюванн? на крижня?
5-3.

102. Чи дозволя?ться полювання на пернату дичину з нар?зною вогнепальною збро?ю?
Н?.

103. Чи дозволя?ться полювання на хутрових зв?р?в (кр?м вовка) з нар?зною вогнепальною збро?ю?
Так але з кал?бром не б?льше 5.45

104. З якою збро?ю ? якими набоями забороня?ться полювання на копитних тварин?
Малокал?берно? гвинт?вки п?д патрон к?льцевого запалювання або набо?в, споряджених картеччю чи шротом.
105. Чи дозволя?ться використовувати караб?н кал?бром 7,62 при полюванн? на зайця-русака?
Н?.

107. Що зобов'язаний зробити мисливець п?сля "затяжного постр?лу" слабкого за звуком?
Зачекати 7-8 секунд.
108. Д?? мисливця при ос?чц? при стр?льб? бездимним порохом. Зачекати 7-8 секунд.

109. Що повинен зробити мисливець, якщо патрон в папков?й г?льз? не входить повн?стю в патронник ствола?
Вийняти ? зам?нити на ?нший.
110. Яка максимальна дальн?сть польоту шротин, що скле?лись?
250, повинна бути б?льше.

111. Чи можна стр?ляти патроном 70 мм ?з ствола, що передбачений п?д г?льзу 65 мм.
Н?, розрив ствола.

112. Яка небезпечна в?дстань для життя людини при постр?л? кулею ?з мисливсько? гладкоствольно? рушниц?.
300 м.

113. Якою ? небезпечна в?дстань для життя людини при постр?л? кулею ?з караб?на?
1500м.

114. Коли заряджа?ться зброя при облавному полюванн??
На номер?.

115. Кому ?з учасник?в колективного полювання рекоменду?ться бути в одяз?, який сво?м кольором р?зко вид?ля?ться на загальному фон??
Загонщикам (Нагоничам).

117. Коли припиня?ться стр?льба в б?к загону при облавному полюванн? на копитних тварин?
200 м.

118. Чи може мисливець, що знаходиться на номер? при облавному полюванн?, з?йти з номера, не дочекавшись сигналу зак?нчення загону?
Н?.

119. Як повинен поводитись з? збро?ю мисливець, який наближа?ться до ?ншого мисливця?
Розрядити.

120. Як повинен себе вести мисливець на номер? при проведенн? облавного полювання у випадку, якщо ним була добута дичина?
Стояти на м?сц?.
121. Чи дозволя?ться стр?ляти по зв?ру, що виходить на чужий номер?
(Питаня сп?рне, читав в одних шпорах що заборонено в ?нших що дозволя?ться якщо мисливець на якого виб?г зв?р вистр?лив 2 патрони а зв?р продовжу? б?гти)???????????????

122. Що повинен зробити кер?вник колективного полювання, коли один ?з мисливц?в знаходиться в нетверезому стан??
Вилучити його з полювання.

123. Чи можна мисливцю, який не вм?? плавати, полювати на пернату дичину з човна?
Н?.
124. Кому дозволя?ться пересл?дувати п?дранка дорослого кабана?
К?льк?сть мисливц?в не обмежена, доб?р 2-3 найб?льш досв?дчених.
125. За якими ознаками визначають, що копитна тварина жива п?сля постр?лу?
Сто?ть шерсть, вуха.

126. З яко? сторони треба п?дходити до лежачого пораненого зв?ра?
З? спини.

127. В якому випадку потр?бно добивати поранену тварину прикладом збро??
Н?коли.

127. В якому випадку потр?бно добивати поранену тварину прикладом збро??
Н?коли.

128. На що вказують лишайники на стовбурах дерев та на кам'яних брилах?
П?вн?ч.

129. Як? набо? повинен використовувати мисливець, якщо довжина патронника його рушниц? становить 70 мм?
До 70 мм включно.

130. З якого дульного звуження не дозволя?ться стр?ляти кулею, картеччю та крупним номером шроту?
Сильний чок.

131. Як? г?льзи не можна використовувати в самозарядних нап?вавтоматичних рушницях?
Метал?чн?.
132. В склад? ск?лькох мисливц?в дозволя?ться колективне та облавне полювання на парнокопитних тварин?
До 20.

133. Поводження мисливця з? збро?ю на привал?.
Пов?сити або вперти на основу.

134. Як потр?бно носити мисливську зброю на полюванн?, якщо нема? сн?гу?
На л?в?й руц?, на правому плеч?, стволи або вниз.

135. Поводження мисливця з? збро?ю при перевезенн? ?? в автомоб?л?.
Зброя може бути розчохлена та розряджена т?льки при пере?зд? п?д час полювання, ?накше - в роз?браному вид?.

136. Чи можна добувати кабана вноч? з зас?дки з використанням осв?тлювальних пристро?в?
Н?.

137. Чи можна полювати на територ?? садово-дачних д?лянок?
Н?.

138. Чи дозволя?ться стр?ляти з рушниц? з транспорту, що руха?ться?
Н?.

139. Чи дозволя?ться стр?ляти з рушниц? по ц?л?, яку погано видно?
Н?.

140. На як?й в?дстан? в?д населеного пункту забороня?ться стр?льба з мисливсько? гладкоствольно? збро??
Менше 200 м.

141. Чи дозволя?ться стр?ляти на шум, шурх?т, в напрямку хитання г?лок чи заростей очерету?
Н?.

142. Чи дозволя?ться добування фазана, який зл?та? перед перепоною на висоту людини?
Н?.

143. Як повинн? сид?ти мисливц? в
човн??
Спиною один до одного.

144. Поводження з? збро?ю при перестрибуванн? через р?в.
На л?в?й руц?, або на правому плеч?, стволи або вниз.

145. Де розчохля?ться мисливська зброя?
На полюванн?.

146. На який час може бути накладений кровозупиняючий джгут?
2 години.

147. Що необх?дно зробити для надання першо? медично? допомоги потерп?лому, який втратив св?дом?сть, але не ма? пом?тних зовн?шн?х пошкоджень?
Розстебнути ком?р, надати т?лу нап?всидячого положення, оббризкати обличчя, дати понюхати нашатирного спирту.

148. Що необх?дно зробити для надання першо? медично? допомоги при перелом? ключиц??
Накласти з хустки або косинки пов'язку, що назива?ться перев'язом. Руку при цьому згинають у л?кт?, п?д пахвову д?лянку кладуть грудку вати. Транспортування постраждалого зд?йсню?ться в положенн? сидячи.
157. В якому положенн? необх?дно транспортувати потерп?лого з переломами ребер ? грудно? кл?тини?
Сидяч?.

149. Як правильно зняти одяг ?з потерп?лого при пошкодженн? руки або ноги?
Спочатку здорова к?нц?вка.

150. В чому поляга? перша медична допомога потерп?лому при травматичному шоц??
Гарячий солодкий м?цний чай, кава або вино (якщо не пошкоджений жив?т), Соляно-солодке питво (чайна ложка питно? соди та половина чайно? ложки харчово? соди на 1 л води). Доставити в л?карню.

151. В як?й посл?довност? необх?дно надати першу медичну допомогу потерп?лому, якщо у нього зупинилось серце?
Кладуть на спину на тверде, видаляють з рота слиз, кров, землю, ?нше, розст?бнути ком?р та пояс, п?д лопатки валик з одягу, рот прикривають марлею, п?сля кожних 4 натискань - 1 вдування пов?тря. За хвилину 48 стискань ? 12 вдувань.

152. Що необх?дно зробити для надання першо? допомоги при пошкодженн? хребта?
Транспортувати в положенн? на живот?, п?дклавши п?д груди валик з одягу, якщо на спин? то т?льки на жорстк?й основ?.

153. Як правильно застосовувати бактерицидн? серветки?
Промити рану, видалити ?нородн? т?ла накласти серветку.

154. Як правильно застосовувати розчин йоду в якост? дез?нф?куючого засобу?
Змащують навколо рани.

155. Що необх?дно зробити для надання першо? медично? допомоги потерп?лому при перелом? плеча?
При накладенн? пов'язки згинають руку в л?ктьовому суглоб?. Плече обережно витягають по довжин?, уникаючи рух?в ? перегин?в у м?сц? ушкодження. Накладають шину по задньо-зовн?шньо? поверхн? плеча, захоплюючи плечовий, л?ктьовий ? зап'ястний суглоби. Шину (краще дротова або з фанери) закр?плюють бинтами або хустками. Руку п?дв?шують на косинку або прибинтовують разом ?з шиною до тулуба. Постраждалого можна транспортувати в положенн? сидячи.

156. Як накласти шину при перелом? к?сток гом?лки?
Накласти шину, яка буде захоплювати гом?лковостопний ? кол?нний суглоби

158. Що необх?дно зробити для припинення артер?ально? чи венозно? кровотеч? ?з к?нц?вок?
Накласти джут або давлючу пов'язку.

159. В який момент сл?д зак?нчити затягування джгута при кровотеч? з к?нц?вок?
В момент зникнення пульсу.

160. Як? характерн? ознаки струсу мозку?
Утрата св?домост? в момент ушкодження хоча б на короткий терм?н, наступна блювота, запаморочення, головний б?ль.

161. Що необх?дно робити при укус? гадюки?
Використати специф?чн? сироватки, перетяжку к?нц?вки краще не робити, висмоктувати кров з рани також, можливо використання м?сцевих примочок з марганц?вки.

162. Що таке б?отехн?я?
Комплекс заход?в, направлений на зб?льшення к?лькост? диких тварин, ? покращенню ?х репродуктивних якостей.

163. Як? м?сяц? року ? м?сяцями тиш? в мисливських уг?ддях?
Кв?тень - липень.


164. Що таке штучний солонець?
Штучна споруда для п?дгод?вл? с?ллю та м?неральними речовинами.

165. В якому м?сяц? найкраще заготовляти кормов? в?ники для тварин?
Травень-Червень.

166. Вкаж?ть на ск?льки в?дсотк?в зб?льшу?ться щор?чно погол?в'я козул? при нормальному стан? популяц???
15-20%.

167. Який в?дсоток з популяц?? козуль за звичайних кл?матичних умов можна вилучати щор?чно?
10%.

168. Якщо потр?бно зб?льшити чисельн?сть кабана, то яких тварин необх?дно вилучати ?з стада?
Вагою менше 50 кг.

169. Що значить терм?н "апортувати"?
Принести дичину.

170. Який документ п?дтверджу? походження собаки?
Родов?д

171. Яке основне застосування на полюванн? спан??л?в?
Полювання по водоплавн?й, болотн?й та л?сов?й дичин?. Зн?ма? дичину на
крило та пот?м пода? трофе?.

172. Чи можна притягти мисливця до адм?н?стративно? в?дпов?дальност? за знаходження в уг?ддях без збро? з? спущеним з пов?дка собакою мисливсько? породи?
Так.

173. Що повинен зробити мисливець зустр?вши мисливського собаку без господаря в населеному пункт? або в уг?ддях?
В?дловлюються, про що письмово пов?домляються районн? та обласн? орган?зац??, як? провадять ре?страц?ю в?дпов?дних пор?д собак. В?дловлен? собаки залишаються у користувача мисливських уг?дь, де вони були в?дловлен?, або в особи, яка ?х в?дловила та утриму?.

174. На як? види тварин проводиться полювання з лягавою собакою?
На пах?в.

175. На як? види тварин проводиться полювання з гончою собакою?
Копитних, хутрових.
176. Чи дозволя?ться натаскування собак в закритий для полювання час?
Н?. Лише в спец?ально в?дведених м?сцях

177. Який документ да? право мисливцю використовувати на полюванн? мисливського собаку?
Паспорт з в?дм?ткою про допуск до полювання у поточному роц?.

178. Що таке бон?тування мисливських собак?
Комплексна оц?нка якостей собаки: мисливськ? дипломи, екстер'?р, походження, наявн?сть потомства.

179. Хто затверджу? правила проведення натаскування, наганяння, протравлювання та польов? випробування мисливських собак?
Держкомл?сгосп.

180.3 якими породами мисливських собак дозволя?ться полювання на перепела?
Вс?, лягава.

181. В який пер?од року зубр скида? роги?
Не скида?.

182. Хто знаходиться на чол? стада зубр?в?
Самиця.

183. З якою пер?одичн?стю самка зубра приводить потомство?
Раз на 2 роки.

184. Коли проходить г?н у лося?
Серпень-вересень.

185. В який пер?од року лось втрача? роги?
Листопад-с?чень.

186. В якому м?сяц? самка лося народжу? лосенят?
Травн?-червн?.

187. Ск?льки лосенят щор?чно народжу? стара лосиха?
1-2.

188. Яка середня вага дорослого самця оленя ?вропейського?
100-160.

189. Коли проходить г?н у оленя ?вропейського?
Вересень-жовтень.

190. Коли олень ?вропейський скида? роги?
Щор?чно в кв?тн? березн?.
191. В якому в?ц? роги оленя ?вропейського досягають максимального розвитку?
5 рок?в .

109. Що повинен зробити мисливець, якщо патрон в папков?й г?льз? не входить повн?стю в патронник ствола?
Вийняти ? зам?нити на ?нший.

192. За який пер?од у дорослого оленя ?вропейського в?дростають ? формуються нов? роги?
4-5 м?сяц?в.

193. Коли самка оленя ?вропейського народжу? оленят?
Травень-червень.

194. Яку максимальну к?льк?сть ростк?в ма? р?г плямистого оленя?
В середньому 4.

195. В якому м?сяц? в умовах Укра?ни проходить г?н у козул??
Серпень.

196. Коли самець козул? скида? роги?
Жовтень- Листопад.

197. Яка максимальна к?льк?сть в?дростк?в на рогах козул??
3.

198. Ск?льки в середньому козлят щор?чно приводить самка козул??
1-2, р?дше 3.

199. До якого систематичного ряду тварин в?дноситься кабан?
Парнокопитн?.

200. Яка тварина за статево - в?ковими ознаками очолю? стадо кабан?в?
Свиноматка.

119. Як повинен поводитись з? збро?ю мисливець, який наближа?ться до ?ншого мисливця?
Розрядити.

201. Коли проходить г?н у кабан?в?
Листопад-с?чень.

202. До яко? в?ково? групи належить кабан з? смугастим забарвленням?
Менше 1 року.

203. На який м?сяць припада? масовий опорос кабана?
Березень-кв?тень.

204. Ск?льки поросят найчаст?ше народжу? самка кабана?
5-6.
205. Коли почина?ться парування у лисиць?
С?чень -березень.

206. Коли лисиця народжу? дитинчат?
К?нець березня-кв?тень.

207. Яка к?льк?сть приплод?в на р?к може бути у лисиц??
Один.

208. Ск?льки дитинчат може бути у лисиц? в одному приплод??
4-5 до 12.

209. Розповсюдником яких хвороб ? лисиця?
Сказ.

210. Вкаж?ть к?льк?сть окот?в у зайця-русака на протяз? року?
3-4.

211. Ск?льки дитинчат в середньому народжу?ться в одному приплод? зайця-русака?
2-4.

212. Чи влаштову? зайчиха спец?альн? укриття для народження дитинчат?
Н?.

213. Чи здатн? зайченята самост?йно харчуватись п?сля народження?
Н?.

214. Що робити мисливцю, який знайшов новонароджене зайченя?
Залишити на м?сц?.

215. Що таке тулярем?я?
Гостре ?нфекц?йне захворювання, яке супроводжу?ться гарячкою й ураженням внутр?шн?х орган?в. Переносники - гризуни.

216. Вкаж?ть пер?од, коли проходить парування вовк?в.
Грудень-с?чень.

217. Ск?льки приплод?в на р?к може привести самка вовка?
Один.

218. Як? основн? особливост? розмноження вовк?в?
Сп?рне питання одн? кажуть що Моногамн?, ?нш? що самець з самкою доглядають за виводком пот?м самець покида? ?х.???????????

219. Як? з перел?чених вид?в птах?в (рябчик, с?ра кур?пка, вальдшнеп) ? перел?тними?
Вальдшнеп.

220. Яка к?льк?сть я?ць може бути в повн?й кладц? вальдшнепа?
4.

221. До яко? з груп пернато? дичини (болотно?, польово? чи л?сово?) в?дноситься вальдшнеп?
Л?сова.

222. Який з перерахованих мисливських вид?в кулик?в (вальдшнеп, дупель чи бекас) ? найб?льший по ваз??
Вальдшнеп.

223. Вкаж?ть особливост? гн?здування рябчика?
Земля

224. Який з мисливських птах?в ?з ряду куриних зиму? на п?вдн??
Перепел.

225. Як? особливост? гн?здування глухаря?
Земля
226. Характерн? особливост? гн?здування тетерука.
Земля.
227. Який вид голуб?в гн?здиться в дуплах та скелях?
Голуб-синяк.

228. Назв?ть пер?од вилуплювання пташенят с?ро? кур?пки.
Кв?тень травень.

229. Особливост? живлення молодих кур?пок до 3-тижневого в?ку?
Можуть ?сти т?льки комах.

230. Ск?льки дн?в крижень висиджу? пташенят?
26.

231. Коли почина?ться пер?од початку в?дкладання я?ць фазаном?
Травень червень.

232. Ск?льки я?ць може бути в повн?й кладц? фазана?
8-14.

233. Якими особливостями в?др?зня?ться кроншнеп в?д ?нших вид?в кулик?в?
Дзьобом.

234. Який з вид?в гусей (червоновола казарка, мала б?лолоба чи велика б?лолоба гуска) дозволен? до в?дстр?лу?
Велика б?лолоба гуска.

235. Назв?ть принципов? в?дм?нност? огаря в?д ?нших качок.
Кладуть яйця в дупла дерев або нори в?ддален? в?д води однаковий окрас - червоний.

236. Чим в?др?зня?ться крохаль в?д ?нших вид?в качок?
Гн?зду?ться в дуплах. Дзьобом

237. Назв?ть особливост? гн?здування гоголя.
Гн?здиться в дуплах.