Привеска кинжал

Баязет

продам за 1500р+почта
цена за три предмета