Влксм 40х годов осоавиахим

Shapovaloff

влксм 40х годов 500р.шт осоавиахим 1,2т.р.