Опознайте пулю

Fatalist

Прошу помощи в идентификации http://guns.allzip.org/topic/57/1534774.html